O výraznom zvýšení cien niektorých nekategorizovaných onkoliekov

Viera Mašlejová, denník Plus jeden deň:
1. Ako hodnotíte počínanie dodávateľa Aspen – to že siahol k zvýšeniu onkologických liekov u nás, pritom v Česku dali cenu do 30 €. Mali právo na takéto radikálne zvýšenie cien liekov?
2. Súhlasíte s názorom MZ SR, že nás dodávateľ vydiera cez pacienta?

Dušan Zachar, INEKO:
1.: Na Slovensku nepodliehajú tieto lieky od januára na žiadosť výrobcu cenovej regulácii, takže neexistujú pre ne žiadne štátom stanovené maximálne ceny. Výrobca si môže preto stanoviť ľubovoľnú cenu, ale ani zdravotné poisťovne nemusia nič preplatiť.
2.: Ak neexistujú za dané lieky náhrady, odporúčal by som ministerstvu zdravotníctva využiť mimoriadny dovoz týchto liekov zo zahraničia za nižšie ceny, čím by sa vytvoril tlak na dodávateľa na zníženie ceny aj u nás a VšZP by nehradila z verejných prostriedkov dodávateľom nadsadené ceny.

Komentár bol uverejnený 8.2.2013 v článku na portáli Pluska.sk.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS