CenaZaMonopol.sk

INEKO považuje monopolizáciu zdravotného poistenia za horšiu alternatívu než vytvorenie funkčného konkurenčného prostredia s nízkou informačnou nerovnosťou. Pod znížením informačnej nerovnosti pritom rozumieme najmä lepšie informovaného pacienta, lekára aj daňového poplatníka o cene a kvalite zdravotného poistenia aj starostlivosti.

Čo je tiež dôležité, doteraz žiadna analýza nedokázala, že monopol v zdravotnom poistení je pre Slovensko lepší než súťaž. Pritom existuje množstvo alternatív použitia verejných zdrojov, ktorých úžitok pre ľudí je zrejmý. Portál CenaZaMonopol.sk upozorňuje na viac než 30 takýchto alternatív z oblasti zdravotníctva, sociálnych vecí, školstva, verejných financií a budovania infraštruktúry.

Viac sa dozviete na blogu INEKO.

Zdroj: blog.etrend.sk, 29.1.2013

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS