O hodnotení zdravotnej politiky v roku 2012

Mária Hunková, Hospodárske noviny:
Ktore zmeny, ktore zaviedlo tento rok ministerstvo zdravotnictva, povazujete za pozitivne, a ktore naopak za negativne a preco?   
                   

Dušan Zachar, INEKO:
Rok 2012 v zdravotníctve vnímam ako obdobie strateného času a mnohých spiatočníckych krokov a návrhov, ktoré budú negatívne ovplyvňovať slovenské zdravotníctvo aj v nasledujúcich rokoch. Napr.: znovuzavedenie tzv. koncovej siete len štátnych nemocníc, ktoré majú garanciu zazmluvnenia, zjemnenie podmienok vykazovania platobnej schopnosti zdravotných poisťovní, masívne výmeny a politické nominácie riaditeľov zdravotníckych zariadení po výmene vlády, umožnenie odvolania riaditeľa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vládou prakticky z akéhokoľvek dôvodu, nepokračovanie v transformácii nemocníc na akciové spoločnosti, zrušenie možnosti vytvárať lekárenské siete, zrušenie vernostných systémov na predpisové lieky a ich nahradenie systémom zliav na doplatky za lieky, ktoré však nešetrí verejné financie a deformuje cenotvorbu liekov, nedostatočne odôvodnená zmena mechanizmu referencovania cien liekov, návrh na finančne náročnú dostavbu nemocnice Rázsochy v Bratislave a najmä ideologický, finančne veľmi nákladný a nevyargumentovaný návrh na zavedenie unitárneho systému zdravotného poistenia v SR, ktorý už teraz napáchal mnoho škôd, napríklad v podobe odlákania súkromných zahraničných investorov ochotných poskytnúť svoje know-how a financie na zlepšenie slovenského zdravotníctva.

Ministerke zdravotníctva zobralo a stále berie mnoho času operatívne riešenie situácie so zvýšenými platmi lekárov a zdravotných sestier, za ktoré počas predošlého volebného obdobia zahlasovala aj strana SMER-SD. Na takéto výrazné plošné zvýšenie platov však nie je dostatok peňazí, a tak sa nemocnice, najmä tie štátne, vysokým tempom zadlžujú. Aj to núti manažmenty štátnych nemocníc, ako aj samotné ministerstvo zdravotníctva uvažovať nad prijímaním nevyhnutných racionalizačných opatrení v personálnej, procesnej, organizačnej a obstarávacej oblasti, čo treba kvitovať.

Za najpozitívnejšie opatrenie súčasnej vlády v zdravotníctve považujem dokončenie zavádzania parametra chorobnosti do prerozdeľovacieho mechanizmu poistného medzi zdravotné poisťovne, tzv. PCG-model, ktorý bude medzi poisťovne spravodlivejšie rozdeľovať peniaze na základe finančnej náročnosti poistencov - cez prizmu predpísaných liekov.

Ako sa podla Vas bude vyvijat situacia v rezorte o rok?

Ministerka zdravotníctva bude musieť aj v budúcom roku riešiť dlh celého zdravotníctva, ktorý je rakovinou tohto rezortu, pričom bude konfrontovaná s nespokojnosťou pacientov s dostupnosťou a kvalitou poskytovanej zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia. V zdravotníctve je preto nutné zavádzať tvrdé rozpočtové pravidlá pre hospodárenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj pre poisťovne, transparentné informovanie pacientov a poisťovní o nákladoch, objeme a kvalite poskytovanej starostlivosti zverejňovaním rebríčkov kvality poskytovateľov aj poisťovní na internete, zavádzanie a dodržiavanie štandardov pre kvalitnú diagnostiku a liečbu, zavedenie katalógu výkonov a DRG-systému pri odmeňovaní v lôžkovej starostlivosti, znížiť koncentráciu a štátny vplyv na poistnom trhu napríklad rozdelením a privatizáciou časti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, dokončiť transformáciu štátnych nemocníc na akciové spoločnosti a prípadne umožniť i vstup súkromného kapitálu do nich, vyberať manažérov štátnych nemocníc a iných zdravotníckych zariadení odborníkmi na základe transparentného verejného výberového konania, zrušiť zákonom definované minimálne mzdové nároky lekárov a zdravotných sestier, presnejšie definovať, vrátane časovej dostupnosti, a prípadne aj zúžiť základný balík zdravotnej starostlivosti financovaný z povinného verejného zdravotného poistenia, vytvoriť lepšie podmienky na dobrovoľné pripoistenie, zaviesť paušálne regulačné poplatky pri návšteve lekára či hospitalizácii, atď.


Trufnete si zhodnotit, ci drzal rezort v rukach pevnejsie exminister Ivan Uhliarik alebo sucasna ministerka zdravotnictva Zuzana Zvolenska? Ak ano, poprosim aj o zdovodnenie.

Ak berieme do úvahy politickú podporu, tak silnejšiu ju má bezpochybne súčasná ministerka. Avšak čo sa týka prínosu pre zdravotníctvo a celú spoločnosť, tak by som činnosť exministra Uhliarika hodnotil určite lepšie ako prácu súčasnej ministerky. Vyplýva to z porovnania hodnotení tohto roka (pozri prvú otázku) a roka 2011 (pozri TU). Za predošlej vlády prevládali pozitívne opatrenia zvyšujúce transparentnosť a poriadok v zdravotníctve (reforma liekovej politiky, racionalizácia nemocničných lôžok a oddelení a ostatné úsporné kroky, zrušenie koncovej siete nemocníc, značný posun v procese implementovania PCG a DRG systémov do zdravotníctva), zatiaľ čo súčasná vláda vracia mnohé veci naspäť (pozri bod 1.), čo bude mať za následok finančne menej stabilné zdravotníctvo, viac zadlžené, menej efektívne, viac etatistické, politicky závislejšie a menej predvídateľné.


Odpovede boli písané 18.12.2012 pre Hospodárske noviny. 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS