O PCG

Stanislava Harkotová, Aktuálne.sk:
Vedeli by ste sa mi vyjadriť k téme, s ktorou prichádza nová ministerka zdravotníctva a síce zavedenie parametra chorobnosti do systému prerozdeľovania poisteného? VšZP má „najviac chorý kmeň“, takže predpokladám, že by dostala najviac. Môže toto opatrenie nejako systému prospieť?

Dušan Zachar, INEKO:
Zavedenie ďalšieho kritéria do prerozdeľovacieho mechanizmu zdravotných odvodov, a to parameter chorobnosti (tzv. PCG-model), považujem za dobrý krok vedúci k spravodlivejšiemu prerozdeleniu verejných zdrojov medzi jednotlivé zdravotné poisťovne, keďže presnejšie zohľadňuje skutočnú nákladovú štruktúru poistného kmeňa poisťovní.

Vzhľadom na to, že nový mechanizmus prerozdelenia odvodov môže mať významné dopady na zmenu tokov peňazí medzi zdravotnými poisťovňami a môže predstavovať významnú administratívnu záťaž, musia mať poisťovne (najmä tie, ktoré prídu o značnú sumu peňazí) k dispozícii dostatočný časový priestor na to, aby prípadne upravili svoje zmluvné vzťahy s poskytovateľmi a pripravili sa na zmenenú finančnú situáciu. Ináč by nemuseli byť schopné, hlavne v krátkodobom horizonte, plnohodnotne financovať zdravotnú starostlivosť pre svojich pacientov.

Chybou by bolo, ak by sa zavedenie nového parametra prerozdelenia poistného umelo uponáhľalo, a keby bolo motivované len rýchlym získaním dodatočných zdrojov pre VšZP, ktorými by potom mohla štátna poisťovňa zaplatiť poskytovateľom vyššie platby pre mzdy zdravotných sestier.

Z komentára bolo citované 15.4.2012 v článku na portáli Aktuálne.sk.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS