O zmäkčovaní pravidiel pre platobnú schopnosť zdravotných poisťovní

Ratko Sudecký, Hospodárske noviny:
V utorok má poslanec Raši dať do NR SR ako poslanecký návrh dva zákony. Jeden o zavedení chorobnosti ako ďalšieho faktora pri prerozdeľovaní poistného. Druhý o tom, že sa nemá zavádzať prísnejšie posudzovanie platobnej schopnosti VšZP, ktoré malo platiť od júna. Moja otázka je, čo si o tom myslíte? Načo je to dobré, čo tým získa VšZP, čo pacient? Dajú sa týmto vôbec ušetriť nejaké peniaze, keď v podstate sa tým má len zachovať aktuálny stav? Zvolenská argumentuje tým, že VšZP nebude zbytočne kumulovať veľké sumy na účte.

Dušan Zachar, INEKO:
Pravidlá pre platobnú schopnosť zdravotných poisťovní majú dôležitý význam pre finančnú stabilitu celého zdravotníckeho sektora, pre veriteľov a v neposlednom rade i pre samotných poistencov. Vytvárané rezervy poskytujú totiž väčšiu istotu v prípade krízových situácií či bankrotu poisťovne domôcť sa nárokov či už veriteľských alebo pacientskych. Nedostatočné pravidlá platobnej schopnosti a absencia regulátora (ÚDZS) viedla v minulosti pri krachu ZP Perspektíva k tomu, že oprávnené pohľadávky poskytovateľov bola vláda nútená uhradiť zo štátneho rozpočtu. Pri zmäkčovaní pravidiel solventnosti poisťovní sa teda zvyšuje riziko, že poisťovňa nebude vedieť zabezpečovať vlastnými zdrojmi úhradu svojich záväzkov.

Z komentára bolo citované 16.4.2012 v článku Hospodárskych novín.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS