O jednej poisťovni a čakacích zoznamoch

Vanda Vavrová, denník Pravda:
Dobrý deň, posielam otázky k téme, ktorú pripravujem – čo čaká pacientov na
čakacích listinách, keď dôjde k zlúčeniu poisťovní a od roku 2014 bude už
iba jedna.
1. Aký to bude mať vplyv na čakanie na operácie pre pacientov predĺží sa? Čo to bude znamenať pre samotných pacientov?

Dušan Zachar, INEKO:
Niektorí poistenci, najmä tí zo súkromných poisťovní, a hlavne z Unionu, by v prípade vytvorenia systému jednej štátnej zdravotnej poisťovne čakali na svoje operácie dlhšie, keďže v súčasnosti je na čakacích zoznamoch najviac pacientov z VšZP, ktorí zároveň aj na zákroky najdlhšie čakajú. Najmenej musia čakať práve poistenci Unionu.
Dobu čakania na operačný zákrok by skrátila napríklad väčšia intenzita súťaže medzi poisťovňami, vstup nových hráčov na trh, rozdelenie VšZP na viac častí a ich privatizácia, privatizácia nemocníc, meranie a zverejňovanie kvality a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti, definovanie základného balíka a pod.


2. Ako hodnotíte verejný prísľub VšZP , že jej vyše 6-tisíc pacientov na
čakačkách nezostane do konca roka ani jeden?

VšZP robí len to, čo jej a ostatným zdravotným poisťovniam ukladá zákon. Ak totižto poisťovňa vytvorí zisk (VšZP momentálne zisk vykazuje) a zároveň má svojich poistencov na čakacích listinách na určité plánované zákroky, musí zisk použiť práve na úhradu týchto výkonov. Druhá vec je, koľko pacientov dovolia odoperovať kapacity nemocníc, ktoré sú z objektívnych príčin obmedzené. Takže sa môže veľmi ľahko stať, že na “čakačkách” VšZP zostanú pacienti aj ku koncu roka.


3. Máte predstavu ako to bude VšZP riešiť, že pacient mal už termín, ale
jeho súkromná poisovňa zanikne a on bude musieť ísť na novú čakaciu listinu
a operácia sa mu zase odsunie?

Neviem presne, či toto rieši príslušná legislatíva, ale viem si predstaviť, že by bol prijatý relatívne spravodlivý mechanizmus “zipsovania” čakateľov všetkých troch poisťovní do jedného čakacieho zoznamu, čo by zabezpečilo, že napríklad každý pacient, ktorý je na čakačke svojej poisťovne prvý, by bol v zjednotenom jedinom zozname najhoršie na treťom mieste. V takom prípade by sa mu nemusela operácia posunúť výrazne na neskôr. Pacientom však môže hroziť dlhšie čakanie na niektoré plánované operácie, ak by monopolná VšZP manažovala starostlivosť o pacienta, ako aj úhrady za poskytovanú zdravotnú starostlivosť menej efektívnym spôsobom, ako to robí teraz, resp., ako to robia súkromné poisťovne, čo predstavuje veľké a reálne riziko. To môže mať potom v konečnom dôsledku v dlhšom časovom horizonte za následok menej peňazí pre poskytovateľov.


4. V minulosti už polícia aj súdy riešili korupciu najmä pri čakačkách pri
ortopedických operáciách. Ak bude znovu len jeden zoznam nezvýši sa možnosť
korupcie, aby sa pacient dostal skôr na operáciu?

Korupciu pri čakacích zoznamoch a predbiehanie sa pri operáciách môžu čiastočne riešiť dobre nastavené legislatívne pravidlá, avšak lepším riešením je odstraňovať informačné nerovnosti v zdravotníctve. Pri čakačkách to znamená viac zverejňovať. Tým sa možnosti kontroly rozšíria na väčší okruh dobre informovaných, na celú verejnosť, čím sa obmedzí priestor pre nekalé praktiky. Ale v zásade tiež platí, že ak je na trhu rozvinutá konkurencia a funguje súťaž, priestor pre korupciu sa automaticky zmenšuje, nakoľko súťažiace subjekty uspokojujú dopyt ľudí lepšie ako absolútny monopol.


Odpovede boli písané 8.11.2012 a z nich bolo citované 28.11.2012 v článku denníka Pravda.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS