O predaji a prenájme župných polikliník

Dagmar Teliščáková, Pravda:
Dobrý deň, pripravujeme väčší článok o prenájme, resp. predaji polikliník samosprávnymi krajmi. Poprosila by som vás o odpovede na nasledujúce
otázky:
1. Je dobré, že sa samosprávne kraje zbavujú polikliník predajom a
prenájmom?
2. Aké hrozia riziká v prípade predaja a v prípade prenájmu?
3. Ako zabezpečiť, aby polikliniky neprestali plniť funkcie zdravotníckeho
zariadenia (napr. poliklinika v Poltári)?
Ako by sa v tomto smere dala zhodnotiť situácia s poliklinikami
(predanými a prenajatými samosprávnymi krajmi) z celoslovenského pohľadu?


Dušan Zachar, INEKO:
Predaj či dlhodobý prenájom samosprávnych polikliník súkromným subjektom môže byť prospešným krokom pre všetkých - samospráva sa zbaví zodpovednosti za riadenie zdravotníckeho zariadenia, ktoré nedokáže manažovať efektívne, ušetrí verejné zdroje, je predpoklad a empirické skúsenosti tomu dávajú za pravdu, že súkromník bude spravovať polikliniku efektívnejšie a bude prinášať pacientom dostupnejšiu a kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť. To je optimálny scenár, ktorý však predpokladá čestnú motiváciu samosprávnych orgánov predať či prenajať zdravotnícke zariadenie transparentne, za čo najvýhodnejších podmienok pre župu a serióznemu záujemcovi - teda vo verejnom záujme.

Regionálni politici majú voči svojim voličom zodpovednosť, aby bola v kraji zabezpečovaná kvalitná a dostupná ambulantná zdravotná starostlivosť, a ak hrozí, že môže prísť k nedostatku zdravotníckych kapacít, tak by malo byť v ich, ako aj vo verejnom záujme, aby bol z ich strany predaj alebo dlhodobý prenájom zmluvne podmienený pokračovaním poskytovania zdravotnej starostlivosti v rozsahu a kvalite, ktorá by garantovala v regióne udržateľný požadovaný stav zdravotníckych služieb.

Samosprávy ako zriaďovatelia by tiež mali merať kvalitu a efektívnosť svojich zdravotníckych zariadení a tieto informácie zverejňovať. Posilní sa tým tlak na zvyšovanie kvality a efektívnosti, vytvoria sa podmienky pre účinnejšiu verejnú kontrolu a tiež sa môže znížiť riziko, ktoré vzniká pri prechode vlastníctva do súkromných rúk, že prípadné znižovanie nákladov pôjde na úkor kvality.

Z komentára bolo citované 5.11.2012 v článku denníka Pravda.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS