O ročnom zúčtovaní zdravotných odvodov

Michal Čabák, Slovenský rozhlas:
Chcel by som Vás poprosiť o stanovisko do pripravovanej reportáže – vychádza z námetu / otázky poslucháča, ktorému prišla zo zdravotnej poisťovne informácia o ročnom zúčtovaní – mal preplatok 1 cent a jeho manželka 4 centy. Informácia im prišla poštou do vlastných rúk. Upravuje to takto legislatíva. Tá tiež hovorí, že ak výška preplatku/nedoplatku nedosiahne 5 eur, povinnosť odviesť nedoplatok alebo vrátiť preplatok nevzniká.
Otázky:
Nevytvárajú takto nastavené pravidlá priestor na neefektívne vynakladanie prostriedkov zdravotného poistenia?
Je riešením úprava legislatívy tak, aby zdravotné poisťovne nemuseli informovať poistenca ak má preplatok / nedoplatok do 5 eur?
Preco je dolezite/potrebne aby poistenci vzdy dostali informaciu o vysledku rocneho zuctovania?

Dušan Zachar, INEKO:
Povinnosť vykonávať ročné zúčtovanie zdravotných odvodov prešla od poistencov na zdravotné poisťovne, ktoré majú k dispozícii všetky potrebné informácie a vedia zúčtovanie urobiť rýchlejšie, presnejšie a tým pádom i efektívnejšie ako samotní poistenci. Povinnosť poisťovní informovať svojich klientov o výsledku zúčtovania je daná legislatívou a je to aj nevyhnutné a správne. Poistenec si totižto môže prekontrolovať správnosť zúčtovania, prípadne reklamovať jeho výšku a navyše získava informáciu o výške mesačných platieb zdravotných odvodov v budúcom zúčtovacom období.

Povinnosť zasielať výsledok ročného zúčtovania klasickou poštou doporučene a do vlastných rúk, aj keď je výsledkom suma nižšia ako 5 EUR, je nevyhnutné aj z právnych dôvodov, z ochrany osobných údajov poistenca, pričom náklady na poštovné sú zanedbateľné v porovnaní s prínosom dobre informovaného poistenca o výsledku zúčtovania, ktorý bude navyše na základe zúčtovania platiť správnu výšku odvodov, a tým sa zamedzí množstvu budúcich sporov a ich následnej administrácii – a tým pádom zvýšeným nákladom.

Komentár bol písaný a nahratý 25.10.2012 pre Slovenský rozhlas (RTVS) a vysielaný 6.11.2012 na Rádiu Slovensko.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS