O rozpočtovaných prostriedkoch pre zdravotníctvo v roku 2013 a o výške platieb štátu za svojich poistencov

Branislav Janík, Zdravotnícke noviny:
Chcem Vás poprosiť o stanoviská k návrhu rozpočtu zdravotníctva pre rok 2013, kde sa okrem iného ráta so zvýšením platby za poistencov štátu na 4,25 %.

Dušan Zachar, INEKO:
Verejné výdavky na zdravotníctvo rástli na Slovensku v ostatnej dekáde v reálnych hodnotách oveľa rýchlejším tempom ako priemer OECD, rýchlejšie ako napríklad v Českej republike či Maďarsku. Problémom slovenského zdravotníctva nie je nedostatok peňazí, ale ich neúčelné využívanie. Potvrdzujú to aj štúdie OECD, ktoré radia Slovensko medzi európske krajiny s najnižšou mierou efektívnosti zdravotníckeho systému. Ak by Slovensko dokázalo naplno využiť svoj potenciál na zvýšenie efektívnosti v zdravotníctve, ušetrili by sme podľa zistení OECD až 2,7% HDP ročne, čo je tretina verejných výdavkov v zdravotníctve. Podľa MMF by úspora zo zvýšenia efektívnosti dosiahla až 3,5% HDP za rok pri rovnakých výsledkoch zdravotníctva, resp. ak by Slovensko dosahovalo rovnaké úrovne efektívnosti zdravotníckeho systému ako najefektívnejšie štáty, ušetrilo by až 60% výdavkov smerujúcich do zdravotníctva. Za peniaze, ktoré v súčasnosti SR vynakladá na zdravotníctvo, by teda jeho občania mali dostávať oveľa viac – lepšiu zdravotnú starostlivosť a viac zdravia. A práve dôraz na kvalitu a výsledky zdravotníctva mi pri debate o rozpočte chýba najviac. Ak chceme, aby sa z každého dodatočného eura v zdravotníctve vyťažilo maximum, nesmie diskusia skĺznuť len na úroveň “handrkovania” sa o desatiny pri výške platieb štátu za svojich poistencov, ale treba sa neustále pýtať, čo za to.

Komentár bol zverejnený 25.10.2012 v Zdravotníckych novinách.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS