O (ne)ústavnosti vyvlastnenia súkromných zdravotných poisťovní

Tomáš Nejedlý, Hospodárske noviny:
MZ SR predstavilo cestu k systému jednej štátnej zdravotnej poisťovne, počíta pri tom aj s vyvlastnením súkromných ZP. Mohli by ste mi prosím poslať váš názor? Zaujímalo by ma, či ide o ústavné riešenie, či nebude výsledkom arbitrážny súd, koľko môžu ZP v prípade vyvlastnenia žiadať ako odškodné/ušlý zisk, akú šancu majú ZP na úspech po verdikte o ústavnosti zákazu zisku ZP a pod.

Dušan Zachar, INEKO:
Na prípadné vyvlastnenie súkromných zdravotných poisťovní, ktoré by bolo v súlade s Ústavou SR, je nutné, aby bol preukázaný verejný záujem na takéto konanie. Podľa môjho názoru na to štát nemá dostatok relevantných argumentov. Neviem totižto o tom, že by niekto hodnoverne preukázal, že zavedenie unitárneho systému zdravotného poistenia by bolo na Slovensku garanciou lepšie fungujúceho zdravotníctva, a že systém s jedinou štátnou poisťovňou prinesie do systému celkovo viac peňazí, ako je to pri dnešnom pluralitnom modeli. Aj preto sa nazdávam, že súkromné poisťovne by mohli mať v prípade vyvlastnenia dobré šance uspieť pred súdom, čo by pre štát predstavovalo ďalšie finančné riziko.

Z komentára bolo citované 27.9.2012 v článku Hospodárskych novín.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS