INEKOmentáre: O použití zisku VšZP na redukciu čakacích zoznamov

Alžbeta Lozovská, denník Pravda:
Rada by som Vas poziadala o vyjadrenie k dnesnemu verejnemu prislubu VsZP zdravotnickym zariadeniam, a sice, ze: “im nad rámec zmluvne dohodnutého finančného objemu uhradí všetky operačné zákroky poistencov VšZP, ktorí sú aktuálne zaradení na čakacích listinách. VšZP poskytovateľom zdravotnej starostlivosti garantuje, že im uhradí náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť vo výške potrebnej na to, aby na čakacej listine do konca tohto roka nezostal ani jeden jej poistenec, (ktorý je ku dňu dania verejného prísľubu zaradený na čakacej listine). Celková suma, potrebná na ich operácie predstavuje približne 15,2 mil. EUR. VšZP je pripravená okamžite uvoľniť tieto finančné prostriedky, získané z kladného hospodárskeho výsledku, ktorý k 31. júlu 2012 predstavuje 20,9 mil. EUR.

Dušan Zachar, INEKO:
VšZP robí len to, čo jej a ostatným zdravotným poisťovniam ukladá zákon. Ak totižto poisťovňa vytvorí zisk a zároveň má svojich poistencov na čakacích listinách na určité plánované zákroky, musí zisk použiť práve na úhradu týchto výkonov.

Komentár bol citovaný 17.9.2012 v článku denníka Pravda.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS