INEKOmentáre: O podnikateľských skupinách v zdravotníctve

Branislav Janík, Zdravotnícke noviny:
Popri zrejme najväčšom hráčovi na “zdravotnom” trhu Pente pôsobia v jednotlivých segmentoch aj ďalší –
AGEL SK, Medirex, Unipharma, HPL, Falck a ďalší. Sú takéto skupiny pre jednotlivých poskytovateľov prínosom, zárukou efektívnejšej spolupráce a lepšieho finančného ohodnotenia, mali by svoje portfóliá rozširovať a vytvára im štát optimálne legislatívne podmienky?

Dušan Zachar, INEKO:
V roku 1989 sme sa rozhodli, že už viac nechceme neefektívny systém štátom centrálne plánovanej ekonomiky a uprednostnili sme, celkom správne, trhové hospodárstvo. Súčasťou trhovej ekonomiky sú nevyhnutne aj súkromní podnikatelia, podnikateľské skupiny nevynímajúc. A zdravotníctvo nemá byť prečo výnimkou. Tak to funguje aj vo vyspelom svete. Ak podnikateľské skupiny pôsobiace v zdravotníctve podnikajú v rámci pravidiel a ich hlavnou motiváciou pri podnikaní a tvorbe zisku nie je úmyselná deformácia trhu, sú takéto skupiny prínosom pre konkurenčné prostredie, rozvoj inovácií a väčšiu efektívnosť poskytovaných služieb. Prípadnému zneužívaniu dominantného postavenia silných podnikateľských subjektov treba čeliť transparentnosťou a vhodne zvolenou reguláciou, ktorej tvorcom a realizátorom je väčšinou štát. Tu však vidím veľké deficity.

Písané 5.9.2012 pre Zdravotnícke noviny.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS