INEKOmentáre: O stave na trhu s verejným zdravotným poistením

Jana Čunderlíková, SITA:
Na Slovensku aktuálne pôsobia tri zdravotné poisťovne. Prinášajú podľa vás jednotlivé ZP pre svojich poistencov v rámci svojich možností všetko čo by mohli, alebo je tu ešte priestor pre zlepšovanie služieb, produktov? Ak áno čo konkrétne?

Je podľa vás dostatočná konkurencia medzi týmito zdravotnými poisťovňami?
Ak nie, ako je možné zlepšiť súťaž na trhu verejného zdravotného poistenia?
Od rozhodnutia poistenca zmeniť ZP až do obdobia kedy sa stáva jej klientom, môže uplynúť aj celý jeden rok. Mobilita poistencov medzi ZP tak nie je taká frekventovaná. Je podľa vás z hľadiska konkurencie správne, že poistenec sa môže rozhodnúť zmeniť ZP len raz ročne, pričom klientom novej ZP sa stane až od nasledujúceho roka?

Dušan Zachar, INEKO:
Zdravotné poisťovne majú veľký priestor na zlepšovanie a zefektívňovanie svojich činností. Či už je to pri celkovom manažovaní pacienta – od čakacích zoznamov, cez komunikáciu s klientom, informovanosť, až po poradenstvo a programy prevencie – alebo pri odmeňovaní poskytovateľov či revíznej činnosti. Bohužiaľ, naša legislatíva nedefinovaním základného balíka zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia neumožňuje poisťovniam sa výrazne od seba odlišovať na strane rozsahu uhrádzaných výkonov či rôznym poistným.

Konkurencia na trhu zdravotného poistenia je nízka, trh je príliš koncentrovaný, s dominantným postavením štátnej VšZP. Rozšíreniu súťaže na tomto trhu by prospelo, keby sa relevantné politické sily na Slovensku zhodli, že ideme dlhodobo pokračovať v budovaní pluralitného systému v zdravotnom poistení, že sa nebude zakazovať zisk pre poisťovne, že sa nebudú zvýhodňovať štátni poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a pod. Súťaži by tiež pomohlo rozdelenie VšZP na viac častí a ich privatizácia najlepšie na trh novovstupujúcimi súkromnými subjektmi. Presne definovaný základný balík, možnosť sa pripoistiť na neprioritné diagnózy, mať rôzne zdravotné plány či odlišné poistné by dozaista tiež prospelo súťaži medzi zdravotnými poisťovňami a podnecovalo by vstupovanie nových investorov na náš trh aj zo zahraničia.

Možnosť zmeniť poisťovňu raz za rok považujem za rozumný kompromis medzi potrebou istej stability a kontinuity, ktoré pomáhajú poisťovniam si lepšie naplánovať svoju činnosť (vrátane rozsahu zazmluvňovania poskytovateľov) na nasledujúce obdobie, akceptovateľnou administratívnou záťažou a nevyhnutnou slobodou výberu zo strany verejnosti, ktorá tlačí na poisťovne výrazne nepodliezať latku určitej kvalitatívnej úrovne.

Písané 4.9.2012 pre tlačovú agentúru SITA.

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS