INEKOmentáre: O roli ÚDZS ako arbitra v sporoch medzi poisťovňami a poskytovateľmi

Jana Čunderlíková, SITA:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou by mal mať novú funkciu v oblasti nákupu zdravotnej starostlivosti, konkrétne funkciu arbitra v zmluvných vzťahoch medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami. Prinesie táto nová nová úloha ÚDZS do zmluvných vzťahov viac transparentnosti? Prípadne aký prínos by mohla mať?

Dušan Zachar, INEKO:
Ak by bol slovenský regulačný orgán nezávislý a profesionálny ako v niektorých vyspelých štátoch, mohol by zohrať pri sporoch medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi rolu efektívneho arbitra. Keďže však súčasný Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nespĺňa dostatočne tieto kritériá, navyše ostatnou novelou mu bola ešte väčšmi obmedzená nezávislosť, nová rozhodovacia právomoc Úradu by ešte viac posilnila konflikt záujmov štátu v zdravotníctve. V prípade zneužitia tejto právomoci a silného vplyvu štátu by na to mohli najviac doplatiť súkromní poskytovatelia a poisťovne.

Komentár bol uverejnený 21.8.2012 v servise tlačovej agentúry SITA.

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS