INEKOmentáre: O potrebe nezávislej profesionálnej kategorizačnej komisie

Jana Čunderlíková, tlačová agentúra SITA:
Pacientske organizácie pred časom zasielali otvorený list Vláde SR, MZ SR, ako i členmom zdravotníckeho výboru NR SR. Žiadajú ich o to, aby zástupcovia pacientov boli začlenení do kontrolného a rozhodovacieho procesu úhrad liekov, do Kategorizačnej komisie pre lieky ako jeden z poradných orgánov.
Sú požiadavky pacientských organizácií opodstatnené?
Mali by mať aj pacienti svojich zástupcov v kategorizačnej komisii, a teda možnosť vyjadriť sa k doplatkom za lieky?
Poznáte príklady zo zahraničia, kde sa pacienti podieľajú na kategorizácií liekov?

Dušan Zachar, INEKO:
V súvislosti s potrebou stransparentnenia kategorizačného procesu a jeho verejnej kontroly môže byť prítomnosť pacientskych organizácií určitým prínosom, avšak najlepšia prax zo zahraničia je, že o stanovovaní maximálnych cien a úhrad za lieky rozhoduje nestranná profesionálna agentúra, ktorej členovia sú za to platení. Na Slovensku je kategorizačná komisia poradným orgánom ministra zdravotníctva a členstvo v nej je čestné, bez nároku na odmenu, čo vytvára priestor pre rôzne lobistické tlaky.

Komentár bol uverejnený 31.7.2012 v spravodajskom servise tlačovej agentúry SITA.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS