INEKOmentáre: O unitárnom systéme zdravotného poistenia

Aktuality.sk: Ako vnímate rozhodnutie vlády vytvoriť systém jedinej - štátnej poisťovne?

Peter Goliaš, INEKO: Považujem to za chybné rozhodnutie, ktoré nepovedie k zvýšeniu kvality zdravotnej starostlivosti, ale skôr naopak k jej zhoršeniu. Po prvé preto, lebo dnešný stav zdravotníctva je práve dôsledkom zlyhania štátu, ktorý je dlhodobo jediný vlastník najväčšej poisťovne aj poskytovateľov. Teraz má vzniknúť jedna poisťovňa, štátny monopol. Vzdávame sa šance na vytvorenie podmienok na súťaž v kvalite. Ďalej sa nerieši skutočnosť, že štát ako regulátor a vlastník najväčšej poisťovne aj nemocníc je v konflikte záujmov. Odhaľovanie nedostatkov v zdravotníctve by znamenalo, že musí odhaliť nedostatky vo vlastných organizáciách a vysvetľovať, prečo k nim došlo. To politici nedopustia a radšej budú problémy zametať pod koberec. A po tretie sa vzdávame šance na prilákanie investorov, ktorí by pomohli rozvoju zdravotníctva.

Aktuality.sk: Koľko podľa vás štát vyjde celý odpredaj, prípadne vyvlastnenie? Akú majú kmene 1,8 milióna poistencov hodnotu? Je to tých 650 miliónov eur, ako bola ich hodnota v minulosti?

P.G., INEKO: To nechcem komentovať.

Aktuality.sk: Čo si myslíte o zámere získať peniaze na kúpu poisťovní predajom aktív štátu na burze? Hovorí sa napríklad o podieli v Telekome. Je to v danej chvíli dobrá cesta na získanie peňazí? Kde by ste vy hľadali zdroje?

P.G., INEKO: Myslím si hlavne to, že ak má štát prebytočné peniaze, mal by ich použiť na splatenie štátneho dlhu, a nie do takýchto projektov.

Aktuality.sk: Nejde o zneisťujúci signál pre podnikateľov, keď štát zrazu tlačí majiteľov firiem k ich odpredaju?

P.G., INEKO: Ide hlavne o zlý signál pre potenciálnych investorov v zdravotníctve. Ak aj zvažovali, že u nás investujú, teraz sa týchto plánov určite vzdajú. Naše zdravotníctvo pritom potrebuje kapitál, know-how aj lepšiu firemnú kultúru.

Aktuality.sk: Dôvodom na takéto rozhodnutie je podľa premiéra to, aby peniaze zo zdravotných odvodov išli na zdravotnú starostlivosť. Nebude to mať podľa vás negatívny efekt napríklad v tom, že lekári pri poskytovaní starostlivosti možno nebudú pod takým tlakom?

P.G., INEKO: To je to, čo som už povedal. Tým, že spravíme zo zdravotného poistenia štátny monopol, neriešime kvalitu. Lepšia voľba by bola, ak by sme išli cestou súťaže a vytvorením konkurenčného prostredia v zdravotnom poistení.

Rozhovor bol publikovaný 26.7.2012 na portáli Aktuality.sk.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS