INEKOmentáre: O systéme jednej alebo viacerých poiísťovní

Stanislava Harkotová, Aktuálne.sk: Vedeli by ste mi okomentovat plany premiera Fica, co sa zdravotnych poistovni tyka? Ako vnimate to, ze by na trhu bola iba jedna, velka statna poistovna, kde su pozitiva, kde naopak negativa? Na druhej strane, co by pre Slovensko znamenalo „znarodnenie“ sukromnych poistovni? Mozeme opat ocakavat nejake medzinarodne sudy? Bude to nejako posudzovat EU?

Peter Goliaš, INEKO: Ako odpoveď zasielam citát z našej nedávno zverejnenej štúdie:

Napriek nedostatkom má slovenský systém zdravotného poistenia relatívne blízko k väčšej pluralite a teda aj k súťaži. Príležitosťou je príchod nových investorov s lepšou kultúrou aj know-how, spestrenie možností voľby poisťovne alebo poistných plánov ako aj intenzívnejšie zavádzanie inovácií. Bezradnosť štátu riešiť dnešné problémy zdravotníctva ako aj negatívne skúsenosti Slovenska pri výkone štátnej správy (najmä nízka transparentnosť a vysoká korupcia), naproti tomu znižujú pravdepodobnosť efektívneho fungovania systému jedného platcu v porovnaní napríklad so Škandináviou.

INEKO preto neodporúča zrušiť pluralitu v zdravotnom poistení, ale naopak, odporúčame prijať opatrenia na posilnenie súťaže.

Výhody systému jedného platcu v porovnaní s pluralitným systémom s fungujúcou súťažou:

 • Maximalizácia použitia zdrojov zo zaplateného poistného na financovanie zdravotnej starostlivosti najmä vďaka úsporám z rozsahu, odstráneniu duplicít, zníženiu správnych nákladov, zrušeniu zisku, atď.
 • Efektívnejšie presadzovanie rozhodnutí týkajúcich sa celého sektora
 • Nižšia administratívna záťaž pre regulátora aj pre platiteľov poistného

Nevýhody systému jedného platcu v porovnaní s pluralitným systémom s fungujúcou súťažou:

 • Monopol a teda nižšia efektívnosť, nižšia miera inovácií, poistenci nemajú možnosť voľby, vyššie nároky na štátne riadenie a reguláciu cien aj siete poskytovateľov
 • Politický vplyv a závislosť od kvality fungovania štátnej správy – využitie výhod aj odstránenie nevýhod systému jedného platcu je podmienené kvalitným fungovaním štátnej správy. S tým sa však spájajú viaceré obmedzenia:
  • Preferovanie krátkodobých na úkor dlhodobých cieľov (vzhľadom na 4-ročné volebné cykly)
  • Konflikt záujmov štátu (štát je súčasne rozhodcom aj hráčom, keďže reguluje trh a zároveň vlastní poisťovňu aj časť poskytovateľov)
  • Obmedzené kapacity štátu na efektívne riadenie a reguláciu celého sektora
  • Negatívne skúsenosti Slovenska pri výkone štátnej správy (nízka transparentnosť, vysoká korupcia, nedostatok skúseností a odborných znalostí). Tieto skúsenosti znižujú pravdepodobnosť efektívneho fungovania systému jedného platcu v porovnaní napríklad so Škandináviou.

Z uvedeného vyplýva, že dnešný systém má aj napriek vyššie uvedeným obmedzeniam viaceré výhody (príležitosti) v porovnaní so systémom jedného platcu:

 • Lepšia východisková pozícia pre zmenu k väčšej pluralite a teda aj súťaži s príchodom nových hráčov s lepšou kultúrou aj know-how.
 • Šanca na odlíšenie sa poisťovní (možnosť voľby pre poistenca) a tiež na intenzívnejšie zavádzanie inovácií. Hoci obmedzene, už aj dnes existujú rozdiely medzi poisťovňami napríklad v spôsobe odmeňovania ambulantných lekárov aj nemocníc, v prístupe k zverejňovaniu rebríčkov kvality alebo zoznamov liekov, v ponúkaní niektorých nadštandardných benefitov, v dĺžke čakacích radov, atď.

Z týchto dôvodov neodporúčame zrušiť pluralitu v zdravotnom poistení a zavádzať systém jedného platcu. Naopak, odporúčame prijať opatrenia na posilnenie súťaže

Komentár bol uverejnený 3.7.2012 v článku na portáli Aktuálne.sk.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS