INEKOmentáre: Čo so zdravotnými poisťovňami?

Posilnenie plurality a súťaže by zdravotníctvu prospelo viac než rušenie zisku
V dôsledku obmedzenej súťaže poisťovne nie sú motivované efektívne riadiť sieť poskytovateľov a zvyšovať ich kvalitu. Vo verejnej diskusii sa paradoxne objavujú názory, že súťaž a súkromný kapitál do zdravotníctva nepatria. Do tejto kategórie patrí aj návrh zakázať poisťovniam zisk. Ide o škodlivý extrém, hoci istá regulácia zisku na oligopolnom trhu je potrebná. Problémom zdravotníctva ale nie je zlyhanie súťaže a súkromného kapitálu, ide skôr o zlyhanie dominantného štátu a nefungujúcu súťaž.

(komentár bol uverejnený 19.3.2012 v denníku SME)

http://komentare.sme.sk/c/6304553/co-so-zdravotnymi-poistovnami.
 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS