Ocenenie Nemocnica roka 2019 získali nemocnice v Banskej Bystrici a Košiciach-Šaci

Dátum: 14.10.2019

Piaty ročník hodnotenia nemocníc inštitútom INEKO podľa vybraných ukazovateľov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, skúsenosti, náročnosti diagnóz, spokojnosti pacientov, hospodárenia a transparentnosti za obdobie uplynulých 4 rokov.

Najvyššie ocenenie Nemocnica roka 2019 v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc obhájila Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Druhé miesto v hodnotení vybraných ukazovateľov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, skúsenosti, náročnosti diagnóz, spokojnosti pacientov, hospodárenia a transparentnosti obsadila minulý rok tretia – Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN. Ocenenie bronzová Nemocnica roka získala Univerzitná nemocnica Martin.

Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici dosiahla ako jediná z veľkých štátnych zariadení buď viac alebo menej nadpriemerné bodové hodnotenie v každej zo šiestich hlavných oblastí sledovaných ukazovateľov. Je to o to cennejšie, keďže banskobystrická nemocnica hospitalizuje z hľadiska medicínsko-ekonomickej náročnosti diagnóz pacientov v priemere najkomplikovanejších pacientov na Slovensku. To samozrejme objektívne sťažuje dosahovať najlepšie indikátory kvality (viď napr. rehospitalizovanosť). Napriek tomu je tretia najúspešnejšia, čo sa týka úmrtnosti po operačných výkonoch. Mimochodom, po bratislavskej univerzitke, ktorá však pozostáva až z 5 pracovísk, realizuje nemocnica v Banskej Bystrici ročne sumárne najviac operačných výkonov v oblastiach, kde vyššia skúsenosť pozitívne vplýva na kvalitu. „Rooseveltka“ nedostáva veľa pokút od Úradu pre dohľad (ÚDZS) za zle poskytnú zdravotnú starostlivosť a má relatívne spokojných a nesťažujúcich sa pacientov. Medzi silné stránky nemocnice možno zaradiť transparentnosť, kde patrí dlhé roky medzi lídrov, hoci v rámci indexu transparentnosti za rok 2019, ktorý INEKO zostavil v spolupráci s Transparency International Slovensko, ju predstihli až 4 fakultné nemocnice, na čele tej zo Žiliny. Nemocnica z Banskej Bystrice by sa mala určite viac snažiť, aby sa začala približovať k udržateľnému hospodáreniu. Lebo momentálne je trend opačný.


Foto: Matej Kalina/NMH, Trend konferencie

Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) v Ružomberku exceluje v ukazovateli spokojnosť pacientov. Jej silnou stránkou sú aj indikátory kvality, kde má vo svojej kategórii najlepšie (rozumej: najnižšie) čísla pri nutnosti reoperovať pacientov, pri úmrtnosti po operáciách a na akútnu mozgovo-cievnu príhodu. Naopak, vykazuje najvyššiu úmrtnosť pacientov starších ako 65 rokov po zlomenine stehennej kosti. ÚVN má relatívne nízku skúsenosť pri vybraných operačných výkonoch a mala by sa zlepšiť v otvorenosti voči verejnosti, lebo v tomto parametri jej patrí posledné miesto medzi štátnymi univerzitnými a fakultnými nemocnicami.

Univerzitná nemocnica Martin (UNM) lieči náročné diagnózy pacientov, ktorí sú s jej prácou spokojní, a to sa odráža aj v tom, že od ÚDZS nedostáva pokuty. Druhý najvyšší Case Mix Index (priemerná náročnosť diagnóz pacientov) na Slovensku naznačuje, že UNM nebude dosahovať pri porovnaní s ostatnými nemocnicami napríklad nízku reoperovanosť alebo rehospitalizovanosť, ktoré patria medzi najvyššie. Ale zato má najnižšiu úmrtnosť seniorov, ak utrpia zlomeninu stehennej kosti. Spomedzi veľkých štátnych nemocníc disponuje martinská univerzitka urgentným príjmom, kde pacienti privezení záchrankou čakali počas sledovaného 4-ročného obdobia v priemere najkratšie – 14 minút. Celoslovenský priemer je takmer 17 minút. Pri tomto ukazovateli zaznamenala medziročne najpozoruhodnejšie zlepšenie Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach, ktorá zrýchlila prijímanie pacientov od záchraniek z 22 na špičkových 14 minút. Nemocnica v Martine bola zasa medziročným skokanom v zlepšení transparentnosti, kde bola v minuloročnom rebríčku na úplnom chvoste. Týmto by sa mala martinská nemocnica inšpirovať aj pri hospodárení. Po očistení dát od efektu oddlženia jej totižto za minulý rok narástol dlh po splatnosti najvýraznejšie a najviac sa zhoršila aj jej schopnosť generovať vlastné zdroje, keď rok ukončila de facto so stratou vyše 13 mil. EUR.

FN Nitra zostáva s prehľadom najlepšie hospodáriacim zariadením v kategórii štátnych fakultných nemocníc. Za zmienku stojí tiež fakt, že nemocnica so suverénne najhorším finančným zdravím – Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) patrila uplynulý rok do tej polovice štátnych nemocníc, ktoré vytvárali straty a dlhy pomalším tempom ako tie ostatné. Pozitívne je, že UNB, hoci zostáva nemocnicou s najmenej spokojnými pacientmi, sa spolu s FNsP Žilina medziročne najviac zlepšili v tomto ukazovateli. Bratislavská UNB patrí k úplnej špičke takmer pri všetkých indikátoroch kvality. Zaradenie skúsenosti pri operačných výkonoch ako nového parametra do hodnotenia nemocníc jej tiež značne pomohlo k vylepšeniu pozície v rebríčku. Je však zaujímavé, že UNB nemá v priemere príliš ťažkých pacientov.

Najnižší rating v hodnotení INEKO získala v tomto roku FN Trnava. Okrem pacientov relatívne rýchlo preberajúceho urgentu má nemocnica ostatné ukazovatele priemerné alebo podpriemerné. Po UNB má druhých najmenej spokojných pacientov, ktorí podávajú sťažnosti na Úrade pre dohľad v najväčšej miere. FN Trnava lieči pacientov v priemere s menej náročnými diagnózami, keďže jej Case Mix Index je po FN Trenčín druhý najnižší. Napriek tomu je väčšinou podpriemerná v kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti meranej rôznymi indikátormi kvality. Najvypuklejšie je to pri úmrtnosti po operačných výkonoch a na lôžkovom oddelení po preklade z jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS).


Foto: Matej Kalina/NMH, Trend konferencie

V kategórii všeobecných nemocníc získala najvyššie ocenenie Nemocnica roka 2019 po prvýkrát Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, ktorá vystriedala na čele tento rok druhú Ľubovniansku nemocnicu, n.o. Tá triumfovala štyri roky po sebe. Tretiu pozíciu obhájila štátna Nemocnica Poprad, a.s. Zaujímavosťou je, že rovnaká trojica na prvých troch miestach bola aj v predošlých troch ročníkoch Nemocnice roka.

Nemocnica v Košiciach-Šaci má ako jediná zo všeobecných nemocníc vysoko nadpriemerné bodové hodnoty vo všetkých šiestich skúmaných oblastiach. Má spokojných pacientov a v kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti patrí táto nemocnica tiež medzi najlepších. Premiantom je pri indikátoroch kvality – úmrtnosť na JIS-ke a pri hospitalizáciách starších ľudí po zlomenine stehennej kosti. Bodovala aj vďaka nízkej mortalite pacientov po uskutočnených operačných výkonoch a po akútnej mozgovo-cievnej príhode. Slabšou stránkou zostáva relatívne vysoká miera rehospitalizovanosti, čo však môže súvisieť aj s neoptimálne fungujúcimi ambulantnými poskytovateľmi v spádovej oblasti košického okolia. Líderskú pozíciu v hodnotení Nemocnica roka 2019 dosiahla šačianska nemocnica aj vďaka vykonávaniu vysokého počtu operačných výkonov, čo sa pretavuje do vysokej skúsenosti, vďaka ktorej sa dá kvalitnejšie reagovať pri operačných zákrokoch a prípadných komplikáciách. Tak ako väčšina súkromných nemocníc hospodári dlhodobo bez strát a dlhov.

Pretrvávajúcou doménou Ľubovnianskej nemocnice je vysoká spokojnosť pacientov, veľmi dobrá kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, výborné hospodárenie, ako aj transparentnosť. Vo všetkých týchto hlavných oblastiach ukazovateľov jej patrí prvé miesto. Z indikátorov kvality treba vyzdvihnúť nízku potrebu opätovných operácií a hospitalizácií. Nemocnica vykazuje tiež nízke miery úmrtnosti po operačných výkonoch a po zlomenine stehennej kosti pri starších pacientoch nad 65 rokov. Nemocnica boduje aj pre celoslovensky najkratšie čakanie záchraniek na urgente (necelých 12 minút). To, že po štyroch rokoch nezopakovala svoje víťazstvo v hodnotení Nemocnica roka je zapríčinené posudzovaním dvoch nových oblastí – počet realizovaných operačných výkonov (skúsenosť), kde patrí nemocnica zo Starej Ľubovne k podpriemerným, a Case Mix Indexu, ktorý ukázal, že jej priemerný hospitalizovaný pacient sa vyznačuje najmenej náročnými diagnózami spomedzi všetkých všeobecných nemocníc.

Najsilnejšou stránkou Nemocnice Poprad sú početné skúsenosti jej operačných oddelení. Štátna akciovka, s ktorou sa v rámci stratifikácie ráta pravdepodobne ako s regionálnou nemocnicou, je príkladom, že aj štátne zariadenie dokáže dlhodobo hospodáriť vyrovnane a uhrádzať všetky svoje záväzky načas – a to všetko prevažne z vlastných zdrojov, bez nutnosti pomoci štátu vo forme oddlžovania. Index transparentnosti popradskej nemocnice je druhý najvyšší spomedzi všeobecných nemocníc za sledované 4-ročné obdobie. Spokojnosť pacientov je nadpriemerná. Nemocnica by sa mala sústrediť na zlepšenie ukazovateľov reoperovanosti pacientov a úmrtnosti na mozgovo-cievnu príhodu, kde dosahuje podpriemerné hodnotenie.

Čo sa týka indikátorov kvality, tak za zmienku stojí špičkové postavenie Nemocnice A. Wintera v Piešťanoch, hoci má podpriemerne spokojných pacientov. Z hľadiska najvýraznejšieho medziročného zlepšenia spokojnosti pacientov treba vyzdvihnúť Liptovskú NsP MUDr. I. Stodolu v Liptovskom Mikuláši. V transparentnosti sa oproti minuloročnému hodnoteniu bodovo najviac vyšvihla Nemocnica v Žiari nad Hronom, pričom jej sieťová kolegyňa zo Sveta zdravia – NsP sv. Barbory Rožňava je v tomto ukazovateli tretia najúspešnejšia zo všetkých všeobecných nemocníc. Všeobecná nemocnica Lučenec, ktorá vykonáva množstvo operácií aj s náročnými pacientskymi diagnózami, a s ktorou sa po stratifikácii nemocníc možno počíta ako s jednou z regionálnych nemocníc, by sa určite mala viac otvoriť verejnosti, keďže v indexe transparentnosti je na úplnom chvoste.

V roku 2018 začala prvá fáza oddlžovania slovenských nemocníc. Zapojili sa do nej takmer výlučne zariadenia, kde má štát, resp. župy zriaďovateľskú pôsobnosť alebo vplyv v správnych radách. Ak odhliadneme od vplyvu oddlžovania, tak štátne univerzitné a fakultné nemocnice medziročne straty, ako aj dlhy po lehote splatnosti zvýšili, všeobecné nemocnice naopak zvýšili zisky a znížili zadlženosť. Dobrým príkladom sú nemocnice Žilinského samosprávneho kraja – Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Čadca, ako aj neoddlžovaná Trstená, ktoré aj po očistení od vplyvu oddlženia medziročne zvýšili schopnosť generovať vlastné zdroje a znížili stav svojich záväzkov po lehote splatnosti. V ostrom kontraste je naproti tomu vývoj finančných ukazovateľov NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Je pritom zaujímavé, že ďalšie dve nemocnice trenčianskej župy – Považská Bystrica a Myjava sa medziročne v hospodárení zlepšili. Ani to však zatiaľ nestačí, aby sa tieto tri župné nemocnice odtrhli z dna rebríčka kategórie hospodárenie.

Nemocnica v Leviciach zostáva zariadením, s ktorým sú pacienti najmenej spokojní. Medziročne sa nemocnica výraznejšie zlepšila v transparentnosti, hoci je pri tomto ukazovateli stále podpriemerná.

Celkovo druhý najnižší rating v hodnotení Nemocnica roka 2019 dosiahla už spomínaná nemocnica Prievidza, ktorú okrem zlých hospodárskych čísel ťahajú nadol najhoršie indikátory kvality spomedzi všetkých všeobecných nemocníc. Čiastočne sa to dá vysvetliť tým, že sa v nemocnici liečia pacienti s komplikovanejšími diagnózami. Nadpriemerné sú aj počty odoperovaných pri vybraných výkonoch. Vysokou transparentnosťou si bojnická nemocnica dokázala v minulých rokoch pomôcť, ešte stále je trochu nad priemerom, avšak porovnanie indexu transparentnosti 2018 a 2019 ukazuje výrazné zhoršenie. Medziročné zhoršenie nastalo aj pri čakaní záchrankou privezených pacientov, ktorí v bojnickej nemocnici čakajú na prijatie na urgent suverénne najdlhšie na Slovensku – v priemere vyše 25 minút, čo predstavuje predĺženie čakania o zhruba jeden a pol minúty.

Nemocnica na okraji mesta, n.o. z Partizánskeho, ktorá je členom siete nemocníc Svet zdravia, skončila v aktuálnom porovnaní všeobecných nemocníc na poslednom mieste. Nevyniká v žiadnej zo sledovaných oblastí. Z mediálnych informácií je známe, že sa nemocnica začala reprofilizovať smerom k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti chronicky chorým pacientom, pričom posilňuje kapacity vnútorného lekárstva, geriatrie a oddelenia dlhodobo chorých. Podobné čaká pravdepodobne aj viaceré ďalšie menšie zariadenia, ktoré neboli v rebríčku Nemocnice roka vôbec posudzované. Je preto možné, že nemocnica z Partizánskeho už nebude v budúcich rokoch súťažiť s ostatnými nemocnicami poskytujúcimi akútnu zdravotnú starostlivosť, ale bude pre ňu a kategóriu nemocníc tzv. následnej starostlivosti nutné vytvoriť vlastný rebríček a samostatné porovnávanie.

Metodika

Hodnotené nemocnice1 museli prejsť kvalifikačnými kritériami komplexnosti (poskytovanie zdravotnej starostlivosti v minimálne 5 zo 7 základných odborností) a dostatočnej veľkosti vzorky pri sledovaných ukazovateľoch. Ocenené zariadenia získali pri nich sumárne najvyšší počet bodov – rating. Posudzované bolo obdobie uplynulých 4 rokov (väčšinou 2015 až 2018), pričom so vzdialenejším rokom sa váha hodnôt ukazovateľov znižuje.

INEKO porovnávalo nemocnice v rámci dvoch kategórií (štátne univerzitné a fakultné nemocnice a všeobecné nemocnice) na základe hodnôt 16 ukazovateľov v šiestich hlavných oblastiach:

Upozornenie
Napriek tomu, že pri Nemocnici roka už dva roky využívame údaje o tzv. Case Mix Indexe, teda náročnosti diagnóz pacientov, a prvým rokom aj štandardizované hodnoty pre indikátory kvality podľa veku a pohlavia hospitalizovaných pacientov, čím sa do určitej miery dosiahlo „rizikové váženie“ niektorých ukazovateľov, treba si uvedomiť, že s vykazovaním dát zo systému DRG o náročnosti hospitalizačných prípadov v jednotlivých nemocniciach sa v podstate ešte len začína, čo môže spôsobovať rôzne otázky ohľadne ich validity.
INEKO preberá dáta od zdravotných poisťovní, zdravotníckych zariadení, MZ SR, VÚC, ÚDZS, NCZI, OS ZZS SR, a ďalších inštitúcií, a preto nemôže garantovať a niesť právnu zodpovednosť za správnosť použitých originálnych dát. Prípadné chyby sa snaží zisťovať a po ich verifikovaní relevantnými inštitúciami aj priebežne odstraňovať.

„Zvyšovanie transparentnosti zverejňovaním relevantných informácií o kvalite a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti je podľa nás jedným z kľúčových predpokladov na to, aby bola verejnosť lepšie informovaná, aby sa vedela kvalifikovanejšie rozhodovať a vytvárať účinnejší tlak na zlepšovanie verejných služieb, čo potom motivuje zdravotnícke zariadenia sa neustále zlepšovať. Cieľom je, aby pacienti dostávali najlepšiu starostlivosť za najlepšiu cenu. To je aj posolstvo myšlienky hodnoty za peniaze“.

Dušan Zachar, analytik INEKO

Operačný program Efektívna verejná správa

Nemocnica roka 2019, ako aj vytvorenie nového portálu kdesaliecit.SK sú súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

Chceli by sme vyjadriť vďaku najmä zdravotným poisťovniam Dôvera a Union, ako aj Všeobecnej zdravotnej poisťovni a tiež Ministerstvu zdravotníctva SR, Operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby SR, Národnému centru zdravotníckych informácií, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Transparency International Slovensko, samosprávnym krajom a samotným nemocniciam za spoluprácu, ochotu a súčinnosť pri výskume a poskytovaní štatistických údajov potrebných pre hodnotenie nemocníc v SR.

Zozbierané údaje o nemocniciach, vrátane rozšírených výsledkov ocenenia Nemocnica roka 2019 a po novom aj indikátory kvality ambulantných poskytovateľov, je možné nájsť na voľne prístupnom portáli: kdesaliecit.SK.

Portál podporuje advokátska kancelária Paul Q Law Firm a zdravotné poisťovne Dôvera a Union.

1 Nemocnice, ktoré neboli posudzované (pozn.: nevypovedá to nič o ich kvalite) (v abecednom poradí): Bánovce n/B., Bratislava (Medissimo, Nemocnica sv. Michala, UNsP Milosrdní bratia, Železničná nemocnica), Gelnica, Handlová, Hlohovec, Hnúšťa, Ilava, Kežmarok, Košice (Železničná nemocnica), Kráľovský Chlmec, Krompachy, Malacky, Nové Mesto nad Váhom, Šahy, Trstená, Veľký Krtíš a Zlaté Moravce.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS