Spotreba generík u nás klesá, zbytočne míňame desiatky miliónov

blog.etrend.sk/inekomenty, 4.10.2019

Slovensko patrí k štátom OECD aj EÚ s mierne nadpriemerným, avšak dlhodobo klesajúcim podielom spotreby generických liekov. Pacienti aj poisťovne tak zbytočne vyhadzujú desiatky miliónov eur za lieky, ktoré majú lacnejšiu avšak rovnako kvalitnú a bezpečnú alternatívu.

Klesajúci trend potvrdzujú dáta OECD, súkromnej firmy IQVIA aj domáce zdroje. Podľa OECD sme ešte v roku 2008 mali najvyššiu spotrebu generík spomedzi sledovaných štátov. V roku 2017 sme už (aj v dôsledku spresnenej metodiky) klesli na siedme miesto. Podľa databázy IQVIA je podiel generík na spotrebe na Slovensku najnižší vo V4.

Podľa databázy Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), ktorú sme prepojili so zoznamami kategorizovaných liekov, klesla úhrada zdravotných poisťovní za generické lieky v rokoch 2015 až 2018 z 20,23 % na 18,99 % z celkovej úhrady za všetky lieky. Podiel úhrad za originálne lieky stúpol v rovnakom čase zo 71,11 % na 72,00 %, resp. z 899 miliónov eur na 984 miliónov eur.

Počet žiadostí o kategorizáciu generických liekov klesol z 268 v roku 2017 na 189 v roku 2018, teda o 29 %. Za prvý polrok 2019 bolo podaných 75 žiadostí, čo naznačuje, že pokles bude pokračovať aj v roku 2019. Pokles vidno aj pri už kategorizovaných generických liekoch.

Ďalšie informácie, vrátane odporúčaní ako zvrátiť tento negatívny trend, si prečítajte v blogu INEKO: https://blog.etrend.sk/inekomenty/spotreba-generik-u-nas-klesa-zbytocne-miname-desiatky-milionov.html

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS