Ako sa súťaží v nemocničných tendroch v SR a ČR - porovnanie

Vo verejných tendroch nemocníc sa súťaží viac v Česku ako na Slovensku.


Dušan Zachar, INEKO
jún 2013

Verejné obstarávania slovenských nemocníc sa vyznačujú nízkym počtom súťažiacich ponúk. Viac ako dve tretiny (68,1%, t.j. vyše 563 mil. EUR) z celkového obstaraného objemu nemocníc (827,1 mil. EUR) v období január 2009 – marec 2012 boli realizované v tendroch, kde sa zúčastnil iba jeden uchádzač. V Česku dosahuje tento podiel približne asi jednu tretinu celkového obstaraného objemu.

Objemom zákaziek vážený priemerný počet ponúk v tendroch slovenských nemocníc je 1,7. V Českej republike je v porovnaní so Slovenskom vyhodnocovaná v nemocničných tendroch v priemere jedna ponuka navyše - priemer vážený objemom zákaziek je tam 2,7.

V ostatných odvetviach hospodárstva SR bol priemer počas sledovaného obdobia (2009 – 1q2012) necelé 3 ponuky na tender. To znamená, že sektor zdravotníctva je pri verejnom obstarávaní vystavený nižšej intenzite súťaže medzi dodávateľmi.

Prečítajte si celú analýzu (v .pdf-formáte).


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS