Reformné procesy v zdravotníctve – obdobie rokov 2000-2012

Autor kapitoly: Dušan Zachar, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO
október 2012


V tejto kapitole je popísané, ako vyzeral reformný proces v zdravotníctve v rokoch 2000-2012. Sú v nej uvedené najdôležitejšie navrhované, ale najmä prijaté legislatívne zmeny počas sledovaného obdobia, ktoré mali ambíciu zásadnejším spôsobom meniť fungovanie systému zdravotníctva v SR.

Uvedený text je súčasťou rozsiahlejšej knižnej publikácie pripravovanej inštitútom HPI pod názvom Zdravotníctvo – trhy, regulácia, politika, ktorá sa má venovať prioritne otázkam ekonómie zdravotníctva.


Zdravotníctvo - trhy, regulácia, politika

  OBSAH KAPITOLY:

  1. Úvod

  2. Nevýrazné obdobie (ne)hľadania cesty – roky 2000–2002

  3. Obdobie ("Zajacovej") reformy – roky 2003–2005

  4. Obdobie deformy – roky 2006–2009

  5. Krátke obdobie očakávaní – roky 2010–2011

  6. Obdobie viery v silný štát v zdravotníctve – od roku 2012

  7. Záver

  8. Zdroje

Kľúčové slová:
reforma, transformácia, záujmové skupiny, obmedzené zdroje, dlh, oddlžovanie, mäkké a tvrdé rozpočtové obmedzenia, morálny hazard, privatizácia, súkromné vlastníctvo, solidárny základný balík, štandardné diagnostické a liečebné postupy, zdravotné poistenie, pripoistenie, zdravotné poisťovne, platobná schopnosť, unitárny systém, prerozdeľovací mechanizmus, PCG-systém, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotnícke zariadenia, akciová spoločnosť, nezisková organizácia, decentralizácia, minimálna sieť, indikátory kvality, dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, spoluúčasť pacienta, ochranný limit, paušálne poplatky, výmenné lístky, farmakoekonomika, efektívnosť, zisk, exekúcie, regulácia, lieková politika, generická preskripcia, degresívna obchodná prirážka, referencovanie cien liekov, kategorizácia, vernostné systémy, lekárenské siete, katalogizácia, rajonizácia, zdravotnícki pracovníci, komory, protestná akcia lekárov, odmeňovanie, minimálne mzdové nároky, kapitácia, výkony, (ne)prioritné diagnózy, DRG-systém


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS