Analýzy: Ako zlepšiť súťaž na trhu zdravotného poistenia?

Nazdávame sa, že zdravotníctvo na Slovensku aj v iných najmä európskych štátoch stojí pred otázkou či a do akej miery treba posilniť súkromné vlastníctvo a pluralitu ako protiváhu štátneho vplyvu. V tejto štúdii analyzujeme systém zdravotného poistenia na Slovensku, v Holandsku a v USA s dôrazom na program Medicaid. Hlavným zámerom je skúmať podmienky súťaže zdravotných poisťovní a využiť najlepšie skúsenosti pri formulovaní odporúčaní na zlepšenie súťaže na slovenskom poistnom trhu. Štúdia je určená pre odbornú verejnosť zaujímajúcu sa o reformu zdravotníctva na Slovensku.

Tento dokument vznikol najmä vďaka finančnej podpore americkej zdravotnej poisťovne Centene.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS