Hodnotenie volebných programov 2010 - zdravotníctvo

Výsledky hodnotenia volebných programov 2010 v oblasti zdravotníctva

Dušan Zachar, INEKO
28.05.2010

Najprínosnejší volebný program pre zdravotníctvo má SDKÚ-DS nasledovaná s výraznejším odstupom KDH a stranou SaS. Na chvoste skončila ĽS-HZDS. Vyplynulo to z hodnotenia volebných programov 8 strán, ktoré majú najväčšiu šancu dostať sa po júnových voľbách do parlamentu. Celkovo 115 opatrení nachádzajúcich sa vo volebných programoch týchto strán hodnotilo v prieskume inštitútu INEKO 23 odborníkov (pozri ich menoslov nižšie), ktorí pri svojom hodnotení brali do úvahy komplex kritérií ako napríklad kvalitu a prínos opatrení, ich dôležitosť, konkrétnosť či realizovateľnosť.

Poradie strán
(podľa prospešnosti ich zdravotníckeho programu)

 

[-5;+5]

SDKÚ-DS

2,5

KDH

1,9

SAS

1,7

SMK

1,5

MOST-HÍD

1,5

SNS

1,3

SMER-SD

1,1

ĽS-HZDS

0,4

Zdroj: INEKO
Poznámka k metodike: Hodnotené opatrenia volebných programov boli usporiadané do tématických okruhov, pričom respondenti nemali vedomosť o tom, ktorá strana ich navrhuje.

Spoločným znakom aktuálnych volebných programov v porovnaní s voľbami v roku 2006, s výnimkou strany SaS, ktorá napísala najkonkrétnejší a zároveň najkontroverznejší program, je nárast vágnosti a opatrnosti pri formulácii predvolebných sľubov. Na druhej strane, v programoch sa dajú nájsť viaceré pozitívne opatrenia smerujúce k zlepšovaniu informácií napríklad o finančných tokoch v zdravotníctve, kvalite a štandardoch liečby. Je však škoda, že oproti minulosti možno, snáď s výnimkou strany SaS, badať ústup od presvedčivej podpory súťaže a vstupu súkromného kapitálu do zdravotníctva. Ani jedna strana napríklad nekladie dôraz na súťaž medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, na posudzovanie efektívnosti poskytovanej starostlivosti financovanej z verejných zdrojov, ktorá by mala byť braná do úvahy i pri odmeňovaní poskytovateľov a poisťovní, či na privatizáciu zdravotníckych zariadení.


Odborníci zúčastnení prieskumu INEKO ocenili najvyššou známkou návrhy strán SaS a SDKÚ-DS na zadefinovanie základného balíka zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného poistenia. V prípade ich realizácie, o ktorej sa hovorí medzi odborníkmi už roky, a po prípadnom zúžení rozsahu zdravotnej starostlivosti hradenej z verejných zdrojov a vzniku individuálneho zdravotného poistenia by sme urobili zásadný krok k docieleniu finančnej stability a udržateľnosti zdravotníckeho systému na Slovensku. Obmedzila by sa tiež falošná solidarita, keď peniaze, ktoré míňame aj na ľahké ochorenia alebo menej užitočné lieky, chýbajú potom na skutočne vážne choroby a život zachraňujúce lieky. Pri žiadnom, resp. širokom a nepresne definovanom rozsahu solidarity je pre štát tiež náročné kontrolovať a vymáhať plnenie nárokov v požadovanom množstve a kvalite.

Druhou oblasťou opatrení, kde sa odborníci zhodli na relatívne vysokom prínose pre zdravotníctvo, je platba za diagnózy (DRG-systém) pri financovaní nemocníc a spravodlivejšie ohodnotenie zdravotníckych výkonov, aby sa nestávali prípady, že rovnaké výkony budú mať výrazne odlišné ceny v rôznych zariadeniach ústavnej starostlivosti. To si vo svojich programoch uvádza hneď 5 strán (ĽS-HZDS, KDH, Most-Híd, SNS, SDKÚ-DS).

Ďalšou témou, kde panuje relatívny konsenzus politických strán (KDH, SDKÚ-DS, Smer-SD) a odbornej verejnosti, je zavádzanie štandardov v diagnostike a liečbe ochorení.

Medzi najprínosnejšími opatreniami sa ocitli aj návrhy na zavedenie systému merania kvality a akreditácie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (SDKÚ-DS, KDH, čiastočne aj Smer-SD). V tejto oblasti je podľa INEKO kľúčové zverejňovanie rebríčkov kvality poskytovateľov, aby sa tým znižoval problém informačnej asymetrie v zdravotníctve a zvýšila transparentnosť a informovanosť pacientov o kvalite liečby. Pacienti by tiež mali dostávať informácie o cene poskytnutej zdravotnej starostlivosti.


Päť najprínosnejších opatrení volebných programov 2010 - zdravotníctvo

SaS, SDKÚ-DS: zadefinovať základný balík zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného poistenia

ĽS-HZDS, KDH, Most-Híd, SNS, SDKÚ-DS: zaviesť spravodlivejšie ohodnotenie rovnakých zdravotníckych výkonov a platby za diagnózy pri financovaní nemocníc (DRG-systém)

SDKÚ-DS, KDH a čiastočne aj Smer-SD: zaviesť zrozumiteľný systém merania kvality a akreditácie poskytovateľov

KDH, SDKÚ-DS, Smer-SD: zavádzanie štandardných diagnostických a liečebných postupov

SaS: štát nesmie povoliť neštandardné ochranné opatrenia pre ústavné zdravotnícke zariadenia

 Zdroj: INEKO


Medzi najškodlivejšie opatrenia aktuálnych volebných programov zaradili experti najmä zámery ĽS-HZDS a Smeru-SD, ktoré majú zabezpečovať silnú ingerenciu štátu v zdravotníctve, resp. výsadné postavenie štátnym poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (pozri tabuľku nižšie), čím v praxi diskriminujú neštátnych poskytovateľov.

Odborníkom sa nepáčili ani návrhy ĽS-HZDS na obmedzenie možnosti využívania poplatkov za prednostné ošetrenie u lekárov a zrušenie doplatkov za lieky u detí do 6 rokov a pre dospelých nad 70 rokov.

Kritizovaná bola i neefektívna dostavba nemocnice Rázsochy v Bratislave, ktorú má vo svojom programe explicitne uvedenú iba strana Smer-SD.

Päť najškodlivejších opatrení volebných programov 2010 - zdravotníctvo

ĽS-HZDS: budeme presadzovať, aby záchranná zdravotná služba, poskytovanie laboratórnych vyšetrení a vyšetrenia pomocou zložitej zdravotníckej techniky boli začlenené najmä do zdravotníckych zariadení, ktorých zriaďovateľom je štát alebo obec

ĽS-HZDS: zrušíme čiastočnú úhradu za lieky u detí do 6 rokov a dospelých nad 70 rokov veku

ĽS-HZDS: prehodnotíme poplatky za prednostné ošetrenie u lekárov tak, aby sa uskutočňovalo v čase po ordinačných hodinách

Smer-SD: podporíme dostavbu moderného celoslovenského medicínskeho komplexu Rázsochy v Bratislave

Smer-SD: zachováme sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti pod kontrolou štátu

 Zdroj: INEKO

Stiahnite si kompletný rebríček všetkých 115 hodnotených opatrení volebných programov, spolu s komentármi odborníkov (vo formáte .xls, 126 kB).Zoznam hodnotiacich odborníkov:

Filko Martin - Ministerstvo financií SR
Goliaš Peter - INEKO
Hargaš Martin - UNION zdravotná poisťovňa, a.s.
Klucho Jozef - neštátna gastroenterologická a interná ambulancia, Nové Zámky
Kováč Eduard - Združenie zdravotných poisťovní SR
Kováč Marián – ORL klinika, s.r.o., Banská Bystrica
Kováčik Rastislav - INEKO
Maďarová Henrieta - DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
Nemec Juraj - Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Papcun Marián - Poliklinika ProCare Košice
Pásztor Ladislav - Asociácia súkromných lekárov SR
Pažitný Peter - Health Policy Institute (HPI)
Sedláková Darina - Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na Slovensku
Sukeľ Ondrej - Lekáreň Don Bosco, Humenné
Szalay Tomáš - Health Policy Institute (HPI)
Szalayová Angelika - Health Policy Institute (HPI)
Šajty Jaroslav - Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice
Šimun Martin - DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
Šípoš Gabriel - Transparency International Slovensko
Vagač Luboš - Centrum pre hospodársky rozvoj
Velecký Milan - Slovenský rozhlas
Vích Michael - České zdravotnické fórum
Zachar Dušan - INEKO

Všetci odborníci sa zúčastnili hodnotenia volebných programov bez nároku na honorár.

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS