Aj FICO ROZHODNE, ako (ne)úspešná bude Dolinková

ozdravme.sk, 20.11.2023

Oblasť zdravotníctva nebude v rámci kapitol Programového vyhlásenia vlády (PVV) tou, ktorá by vyvolávala veľké kontroverzie a pohoršenie či naopak slová veľkej chvály. To by možno mohlo byť aj jedno z pozitív, nakoľko chaotického prijímania opatrení a „svätej vojny“ v zdravotnej politike sme si v ére Igora Matoviča zažili naozaj dosť. Aktéri v sektore to vnímali dosť citlivo a negatívne, preto ak by sa podarilo zlepšiť v programe vlády deklarovanú “transparentnosť tvorby politík, predvídateľnosť financovania a stabilizáciu legislatívnych procesov”, tak by to bolo nepochybne úspechom. Výrazne sa má zlepšiť komunikácia rezortu a dialóg „s celým politickým a odborným spektrom a každým z relevantných subjektov, ktoré v zdravotníctve pôsobia“.

Trochu som sa však zamyslel, či nie je neskoro počas bežiaceho funkčného obdobia len začať na základe dialógu so stakeholdermi pripravovať dlhodobú stratégiu rozvoja zdravotníctva. Podľa mňa by politici mali mať svoju víziu odborne predpripravenú, mali by ju predstaviť odbornej aj laickej verejnosti a kandidovať s ňou vo voľbách, a keď dostanú od voličov dôveru, mali by ju začať presadzovať optimálne v prvej polovici volebného obdobia, kedy je čas na prijatie reformných zmien, ktoré sú niekedy nepopulárne, najvhodnejší. Z tohto dôvodu nepredpokladám v zdravotníctve počas nasledujúceho obdobia nejakú vopred pripravenú reformnú smršť. Skôr pôjde o evolučné zmeny.

V zdravotníckom programe vlády cítiť dôraz na zamýšľané projektové manažovanie jednotlivých oblastí, podobne ako to bolo za čias ministrovania Tomáša Druckera. Tých v PVV menovaných oblastí a zámerov v nich je však taký veľký počet, že bude nesmierne obtiažne vyčítať, čo budú priority novej vlády. A to môže byť z manažérskeho hľadiska problémom, nakoľko fokusovanie na všetko môže nakoniec znamenať, že sa nepodarí poriadne pohnúť dopredu žiadna agenda.

Zdravotnícke tézy v PVV sú koncipované síce zoširoka, ale sú veľmi vágne, pričom sa pri mnohých dá predstaviť veľmi rozdielny spôsob ich napĺňania – takže sú nemerateľné a na konci funkčného obdobia môžu mať pravdu aj tí, ktorí budú vravieť, že sa mnohé urobilo, ako aj tí, ktorí budú tvrdiť, že sa nič nepodarilo. To je čaro vágnych formulácií a možno aj úmysel premiéra, ktorý povedal, že v PVV prešiel a odsúhlasil každú vetu a prial si stručný dokument. Urobiť odpočet sľubov bude preto mimoriadne ťažké.

Kľúčové pre implementáciu zámerov bude, či ministerka zdravotníctva a jej tím bude mať dostatočnú politickú podporu zo strany premiéra a celej vládnej koalície. Obávam sa, že akonáhle prídu na pretras trochu nepopulárne opatrenia, premiér populisticky zatiahne ručnú brzdu. Taká je skúsenosť z minulosti. Pani exministerka Kalavská by možno o tom pri stratifikácii nemocníc vedela rozprávať.

Ak som v programe správne detegoval zámer, že sa ministerské rozhodnutia v zdravotnej politike budú viac opierať o dáta, fakty a argumenty z vedeckého poznania a pri rozhodnutiach bude dôležitá hodnota za peniaze, tak to vítam. Osobne ma potešila, aj vzhľadom na dlhodobo realizovaný projekt INEKO s asociáciou GENAS v tejto oblasti, zmienka o zavedení motivačných mechanizmov pre vstup generických a biosimilárnych liekov na náš trh, keďže tie dokážu nášmu systému šetriť peniaze. Pravdou však je, že zatiaľ nevieme, čo si môžeme pod tými motiváciami predstaviť.

V PVV mi chýba väčší dôraz na udržateľnosť zdravotného systému, vôbec sa nespomína pripoistenie a navrhované tézy ma vôbec nepresvedčili, že sa masovo prestanú tvoriť straty a kopiť neuhradené faktúry voči dodávateľom a dlhy voči Sociálnej poisťovni. Pri poplatkoch a doplatkoch pacientov sa má podľa znenia PVV zrealizovať audit, od ktorého ministerstvo očakáva stransparentnenie pravidiel úhrad, zlepšenie dostupnosti starostlivosti a tvorbu mechanizmu podpory zriadenia ambulancií v nedostatkových oblastiach. Máme tejto formulácii rozumieť tak, že len avizovaným auditom sa má toto všetko docieliť, alebo z auditu vyplynie potreba zlegalizovať poplatky, zaviesť nové, alebo naopak ich úplne zakázať či výrazne regulovať a znižovať? Z PVV sa toto nedozvieme. Takisto mohlo byť v programe vlády detailnejšie popísaná predstava implementácie optimalizácie siete nemocníc, nakoľko toto je téma s potenciálom horúceho politického sporu. Vágnosť formulácií síce nateraz zažehnáva možné politické nezhody a iné predstavy v koalícii, ale zároveň teraz nikomu negarantuje, kam budeme pri tejto reforme kráčať a ako dopadne, čo je v priamom protiklade so zámerom väčšej predvídateľnosti zdravotnej politiky.

Pozn.: INEKO realizuje zdravotnícky projekt, ktorý podporujú zdravotné poisťovne Dôvera a Union a spoločnosť Unilabs Slovensko. Donori nevstupujú do výstupov inštitútu INEKO.

Dušan Zachar, INEKO
16.11.2023

 
 

 
Copyright © 2024 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS