Oddlžovanie - žiaľ, už bežný spôsob financovania štátnych nemocníc

Benita Feketeová, TREND:
Rada by som Vás poprosila o vyjadrenie pre týždenník Trend. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková pre Trend na otázku týkajúcu sa oddlženia nemocníc uviedla:
"Budeme potrebovať značný finančný obnos na oddlženie nemocníc, takže navýšenie zdrojov v zdravotníctve je nevyhnutné. Na rokovaní s ministrom financií idem s jednoznačným cieľom, ktorým je navýšenie platby za poistencov štátu. Štyri a pol percenta nám stačiť nebude."
V súvislosti s tým by ma zaujímal Váš názor. Sú iné spôsoby, ako vyriešiť zadlžené štátne nemocnice? Alebo je jedinou cestou ich jednoducho oddlžiť? Je tento spôsob riešenia problému správny? Sú prípadne iné možnosti, ako by sme sa na Slovensku vedeli vyhnúť už systematickému problému zadlžených nemocníc?

Dušan Zachar, INEKO:
Pravidelne sa opakujúce oddlžovanie najmä štátnych nemocníc sa stáva, žiaľ, pravidlom, na ktoré si už mnohé nemocnice zvykli a považujú ho za ďalší bežný zdroj financovania ich činnosti z verejných zdrojov. Zvykli si na to už aj dodávatelia, ktorí ale skutočnosť neplatenia faktúr zo strany nemocníc a vedomie, že sa k peniazom dostanú až po nejakom čase a bez príslušenstva k svojim pohľadávkam, pretavujú do vyšších cien za svoje tovary a služby. Vzniká, v ekonomickej terminológii známy, efekt morálneho hazardu, ktorý ma veľmi negatívne dopady na efektívnosť celého zdravotného systému a v konečnom dôsledku na to doplácajú pacienti, ktorí nedostávajú takú zdravotnú starostlivosť, v takej kvalite, dostupnosti a množstve, akú by dostávať za peniaze vyčlenené do zdravotníctva mali.

Cestou, ako z toho von, je okrem neprijímania opatrení v zdravotnej politike, ktoré nie sú kryté zdrojmi, zavádzanie tzv. tvrdých rozpočtových obmedzení v nemocničnom segmente.

Z vyjadrenia bolo citované 1.12.2023 v článku na portáli trend.sk.

 
 

 
Copyright © 2024 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS