INEKO: Privítali by sme návrat k tzv. jednoprahovému vstupu generík na trh

Facebook INEKO, 26.5.2022

Sme radi, že sme na konferencii Vizionári v zdravotníctve 2022 počuli z úst štátneho tajomníka ministerstva zdravotníctva Róberta Babeľu, že chcú podporiť vstup ďalších generických a biosimilárnych liekov, ktoré sú plnohodnotnými náhradami drahších originálnych liekov, na náš trh a vrátiť pri prerokovaní príslušného zákona (č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia) v parlamente do hry tzv. jednoprahový vstup pre lacnejšie generiká a biosimiláry.

Veľmi prísna cenová regulácia pre generické a biosimilárne lieky, ktorá spočíva v kombinácii medzinárodného referencovania cien (na úrovni priemeru 3 najlacnejších krajín EÚ) a tzv. trojprahového vstupu (t.j. povinnej určenej zrážky z ceny pri vstupe prvého (-45 %, resp. -25 %), druhého (-10 %, resp. -5 %), ako aj tretieho (-5 %, resp. -5 %) generického, resp. biosimilárneho lieku), nemá obdobu nikde v EÚ.

Trojprahový vstup pre generiká a biosimiláry bol zavedený v roku 2018, pričom aj podľa slov Martina Smatanu, bývalého šéfa Inštitútu zdravotnej politiky pri MZ SR nepriniesol očakávané úspory pre verejné financie. Práve naopak, pre výrobcov generických a biosimilárnych liekov sa stal náš trh práve pre túto prísnu kombinovanú reguláciu neatraktívnym, čo sa prejavilo znížením počtu predložených žiadostí o kategorizáciu. Pri generikách klesol počet žiadostí z 296 v roku 2016 na 164 v roku 2019, resp. 165 v roku 2020, teda o 45 % v priebehu troch rokov. To samozrejme znížilo aj potenciálnu úsporu z titulu lacnejších liekov.

To, že prísna cenová regulácia „vyhnala“ z nášho trhu aj tie najzákladnejšie a najlacnejšie onkologické generiká, keďže sa výrobcom za také povinne nízke ceny neoplatilo na Slovensko dodávať a teraz pacientom veľmi chýbajú, potvrdil na dnešnej konferencii aj prednosta Onkologickej kliniky FNsP v Trnave Marián Streško.

Predovšetkým v referenčných skupinách s potenciálom vstupu viacerých konkurenčných liekov na trh je podľa nás regulácia cien z ekonomického pohľadu neopodstatnená. Príliš vysoké zrážky z ceny v kombinácii s prísnymi podmienkami tzv. medzinárodného referencovania cien môžu motivovať výrobcov, aby odďaľovali vstup lieku na trh v snahe udržať cenu v iných štátoch na vyššej úrovni. Preto odporúčame zvážiť, či aktuálne podmienky na povinné zníženie cien najmä generických liekov nie sú príliš prísne, a to osobitne pri liekoch, kde sa dá predpokladať súťaž viacerých výrobcov, resp. dodávateľov liekov. Uvoľnením regulácie v tomto segmente podporíme vstup týchto liekov na slovenský trh, čo v konečnom dôsledku povedie k zníženiu nákladov vynakladaných na lieky.

Viac o problematike stavu a možností širšieho využívania generických a biosimilárnych liekov na Slovensku sa môžete dočítať v našej publikácii: http://www.ineko.sk/file_download/1689, ktorú finančne podporila GENAS – Asociácia pre generické a biosimilárne lieky.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS