Selektívne financovanie a podpora

Všeobecná zdravotná poisťovňa skončila podľa predbežných výsledkov hospodárenia za rok 2021 v strate vyše 87 mil. EUR. Dôvera a Union vykázali mierne zisky. VšZP by hrozilo, že sa tento rok dostane s vlastným imaním pod zákonom stanovenú minimálnu hodnotu 16,6 mil. EUR a musela by ísť do ozdravného plánu. Takže štát opäť pomohol a navýšil jej základné imanie o minimálne 120 mil. EUR.
A čo na finančné ťažkosti VšZP hovorí na to najpovolanejší orgán, ktorý to má sledovať a v prípade hroziacich problémov zasahovať – Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou?
Koncom februára uverejnil tlačovú správu, v ktorej len konštatuje, že na základe predbežných výsledkov hospodárenia za rok 2021 spĺňali všetky tri zdravotné poisťovne slovenskú legislatívu. Zároveň si však úrad paušálne posťažoval, že „ani jedna zdravotná poisťovňa na Slovensku nespĺňa európsky štandard pre hospodárenie poisťovní a nereflektuje smernicu EÚ Solvency 2“. Z priloženej tabuľky však vyplýva, že najhoršie je na tom práve VšZP. Pritom ÚDZS štátnu poisťovňu nikde explicitne nemenuje. Svoju tlačovú správu zakončuje akurát tajuplným avízom na zverejnenie obsahu „čiernej skrinky takmer dvoch dekád verejného zdravotného poistenia na Slovensku“, čo má učiniť predložením na rokovanie vlády do konca apríla...
Viac o problematike selektívnej štátnej podpory pre prevažne štátne subjekty pôsobiace v zdravotníctve si môžete prečítať v komentári riaditeľa INEKO Dušana Zachara, ktorý bol uverejnený 31.3.2022 v Zdravotníckych novinách:

https://www.ineko.sk/file.../1708/ZdN-navysenieZIpreVsZP.pdf
Zdroj: ÚDZS
 
 

 
Copyright © 2024 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS