Štát by nemal kupovať od Penty už postavenú nemocnicu Bory

Peter Madro, Pravda:
Z vyjadrení Penty je zrejmé, že sa pri výstavbe nemocníc chcú uchádzať o peniaze z plánu obnovy. Dokonca povedali, že sú ochotní so štátom na nemocnici Bory spolupracovať, vedia spraviť kópiu nemocnice aby dosiahli kapacity Rázsoch. Opäť však pripomenuli, že štát o kúpe nevyjednáva.
Mal by sa štát pustiť do spolufinancovania záujmov finančnej skupiny?
Ako by mala byť nemocnica Bory kategorizovaná  v optimalizácii siete?
Ako súkromná nemocnica takýchto rozmerov ovplyvní rozpočet pre zdravotníctvo na budúci rok?Dušan Zachar, INEKO:
Štát by v prípade použitia verejných zdrojov na investície do nemocničnej infraštruktúry v rámci Plánu obnovy mal sledovať verejný záujem, a tým sú kvalitnejšie, bezpečnejšie a dostupnejšie zdravotnícke služby a starostlivosť pre pacientov na celom Slovensku a nemal by programovo niekoho uprednostňovať či znevýhodňovať. V tomto zmysle by preto mali mať rovnaké možnosti na čerpanie peňazí z Plánu obnovy tak štátne subjekty, ako aj súkromné, neziskové, cirkevné či župné alebo mestské. V súťaži o víťazné projekty by mali vyhrať tí záujemcovia, ktorí vedia spoločnosti doručiť najlepšiu hodnotu za peniaze, bez ohľadu na typ vlastníctva či právnu formu uchádzača. Ak by sa súkromný investor chcel uchádzať o zdroje z Plánu obnovy na prípadnú stavbu ďalšej novej nemocnice v susedstve nemocnice Bory, tak by mal mať rovnakú štartovaciu šancu ako prípadný štátny projekt nemocnice na Rázsochách.

V každom prípade sa však neprihovárame za použitie verejných zdrojov na odkúpenie už postavenej súkromnej nemocnice Bory, ktorá sa má otvárať budúci rok, o čom sa v médiách často špekuluje. Nedávalo by to logiku. Pre štát by to bolo neefektívne. Ak by štát použil verejné zdroje na odkúpenie tejto už postavenej nemocnice financovanej zo súkromných peňazí, tak by pacienti na Slovensku mali k dispozícii tak či tak stále len tú istú jednu nemocnicu, akurát by potom bola v rukách štátu. Ak by však štát použil tieto peniaze napríklad na rekonštrukciu nejakej existujúcej nemocnice, alebo by vyhlásil súťaž na stavbu novej nemocnice, tak by pacienti na Slovensku mali zrazu aj nemocnicu Bory a aj ďalšiu zrekonštruovanú nemocnicu alebo dokonca nejakú ďalšiu novú.

Každý poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti by mal mať rovnaké šance byť súčasťou novej optimalizovanej siete nemocníc, ak splní štátom stanovené kritériá. Takisto by nové pravidlá nemali znemožňovať či sťažovať vstup nových subjektov do siete. Takýto konkurenčný tlak vplýva aj na ostatné zariadenia, ktoré tak nemôžu zaspať na vavrínoch a majú stále motiváciu sa zlepšovať. Profitovať z toho by mal pacient. To je optimálny stav. Či to tak však bude aj v realite, ukáže až tento a nasledujúce blízke roky, kedy sa budú kreovať príslušné vykonávacie predpisy tvorby siete a budú sa uplatňovať v praxi.

Je jasné, že ak by vzniklo v Bratislave v dohľadnej dobe dodatočných vyše 800 nových moderných lôžkových kapacít akútneho typu, tak sa disponibilné zdroje, ktoré sa nedajú akokoľvek nafukovať a sú obmedzené, musia prerozdeliť. A ak by sa v Bratislave v starej nemocnici na Kramároch postupne neutlmovala akútna starostlivosť, tak by sa z koláča muselo zobrať z iných segmentov zdravotníctva alebo z ostatných regiónov Slovenska. To by sme nepovažovali za správne.

Odpovede
pre denník Pravda, písané 18.2.2022.

Foto: nemocnica-bory.sk; health.gov.sk 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS