Za minulý rok klesol v nemocniciach počet operačných výkonov takmer o štvrtinu

Blog INEKO, 9.12.2021

Absolútne najviac ubudlo artroskopických operácií kĺbov. V absolútnych číslach utrpela najväčší medziročný pokles Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici, v relatívnych NsP Prievidza.

Pandémia koronavírusu zasiahla výrazným spôsobom do činnosti nemocníc. Na základe dát od všetkých troch zdravotných poisťovní sme zistili, že pri vybraných 23 terapeutických operačných výkonoch, ktoré tvoria približne 60 % objemu všetkých operácií na Slovensku, poklesla ich početnosť medzi rokmi 2019 a 2020 o takmer štvrtinu. To znamená, že na Slovensku bolo minulý rok uskutočnených v tejto oblasti o vyše 62-tisíc operácií menej ako v nepandemickom roku 2019.

Minulý rok bolo realizovaných o vyše 9-tisíc artroskopických operačných výkonov na kĺboch menej ako rok predtým a takmer o 5-tisíc menej výmen kĺbov, čo pri oboch oblastiach tvorí okolo 30%-ný medziročný pokles. Medziročne sa až o polovicu znížil počet operácií na nosohltane a ústnej časti hltana. Oveľa menej sa operovali brušné pruhy či kŕčové žily. V každej zo sledovaných oblastí sme evidovali medzi rokmi 2019 a 2020 útlm v počte operačných výkonov.


Odkladali sa najmä neakútne operácie, avšak dá sa predpokladať, že pandémia obmedzila dostupnosť zdravotnej starostlivosti aj v takých prípadoch, kedy síce odklad operácie či terapeutického neoperačného výkonu neznamenal bezprostredné ohrozenie života pacienta, ale mohol zapríčiniť zhoršenie zdravotného stavu, ktorý sa neskoršou operáciou nemusí dať napraviť do takej miery, ako keby bol zákrok prevedený v optimálnom čase. Príkladom môžu byť výkony spriechodňovania (balónikovanie) a vystužovanie (stentovanie) ciev pri ischemickej chorobe srdca. Medziročne klesol počet týchto terapeutických neoperačných zákrokov o vyše 3-tisíc, resp. 6 %. Podobné by sa dalo konštatovať aj pri odkladaných onkologických operáciách prevažne asi nezhubných nádorov, resp. pri chýbajúcich operáciách nediagnostikovaných potenciálne nových onkologických pacientov.

To naznačujú aj poklesy počtov operačných výkonov všetkých kardio- a onkoústavov v roku 2020, kde sa medziročné zníženie operatívy pohybovalo v rozmedzí 20 až 30 %. Pri Národnom onkologickom ústave a Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb to bolo dokonca ešte o trochu viac (-31 %, resp. -32 %).

V absolútnej mierke postihla pandémia pri sledovaných operačných výkonoch najviac FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici, keďže oproti roku 2019 zrealizovala vlani o 4,5-tisíc operácií menej, čo predstavuje nadpriemerný úbytok zákrokov – vyše 31 %. Relatívne najväčší medziročný pokles uskutočnených operačných výkonov o takmer 43 % zaznamenala NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. To je zapríčinené najmä tým, že práve táto nemocnica patrila v roku 2020 medzi zariadenia, kde bolo hospitalizovaných najviac pacientov s ochorením COVID-19 (takmer tisíc), dokonca viac ako vo väčšine väčších univerzitných a fakultných nemocníc. Ďalším dôvodom je, že zápasila a stále zápasí s veľkým nedostatkom zdravotníckeho personálu.


Dušan Zachar, Peter Klátik, INEKO

Ďakujeme poisťovniam Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a UNION zdravotná poisťovňa, a.s. za spoluprácu pri poskytnutí dát a dvom posledne menovaným aj za finančnú podporu projektov, ktoré realizuje inštitút INEKO V oblasti zdravotníctva.

Ak sa Vám aktivity a činnosť inštitútu INEKO zdajú prínosné, budeme radi, ak nás podporíte v našej ďalšej práci. Ďakujeme veľmi pekne!


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS