Nezvyšovanie, resp. zníženie zdravotných odvodov

SĽUB 22:

Nepripustíme zvýšenie odvodového zaťaženia (v zdravotníctve). V budúcnosti, na základe reštrukturalizácie, integrácie a zvýšenia efektívnosti systému zdravotníctva sa zasadíme za adekvátne zníženie odvodov.
Zdroj: Volebný program HZDS, máj 2006

KVALITA: +2
REALITA: Vláda zdravotné odvody nezvýšila, ale ani neznížila.
MIERA PLNENIA: 40%

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS