Odbyrokratizovanie zdravotníctva, audit v roku 2007

SĽUB 20:
Odbyrokratizovanie zdravotníctva

Vláda presadí zásadné odbyrokratizovanie zdravotníctva, zruší všetky zbytočné administratívne úkony a duplicitu v činnostiach MZ SR, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a ďalších inštitúcií. V týchto inštitúciách sa vykoná v roku 2007 dôkladný audit činností s následným prehodnotením počtu pracovníkov iba na tie činnosti, ktoré sú nevyhnutné, celospoločensky potrebné a budú vyplývať zo zákona.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006

KVALITA: +2,5

REALITA: Koncom roku 2008 MZ SR uzavrelo verejnú súťaž za takmer 614-tisíc eur na procesný a organizačný audit v 36 úradoch verejného zdravotníctva, Národnom centre zdravotníckych informácií, ŠÚKL, atď. Výsledky auditu doteraz nie sú známe.

MIERA PLNENIA: 0%

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS