Podpora objektívnejších úhrad za výkony

SĽUB 19:

Dôležitým zámerom vlády bude podpora nových objektívnejších úhradových mechanizmov za výkony v zdravotníctve .
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006

KVALITA: +2,5

REALITA: Nedošlo k významným zmenám v systéme úhrad za výkony, došlo len k zvýšeniu úhrad v dôsledku zvýšenia zdrojov v zdravotníctve. Podľa HPI súčasné priemerné zmluvné ceny pre fakultné nemocnice ich zvýhodňujú oproti všeobecným nemocniciam viac, ako by zodpovedalo náročnosti prípadov a komplexnosti liečby, ktoré vykonávajú. Platby sú totiž podľa hodnotení poisťovne Dôvera vyššie o 30 až 104 percent, pritom kvalita práce fakultných nemocníc je oproti všeobecným nemocniciam lepšia o 28 percent. Vláda pripravuje katalógy diagnostických a liečebných postupov, v rámci ktorých majú byť definované výkony a ich ceny.

MIERA PLNENIA: 10%

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS