Rozvoj informatizácie

SĽUB 18:
Informatizácia zdravotníctva

Rozhodujúcim zámerom vlády bude rozvoj informatizácie systému zdravotníctva na všetkých úrovniach. Vláda zabezpečí legislatívne a inštitucionálne podmienky na realizáciu informačných a komunikačných systémov, ktoré zásadným spôsobom napomôžu zlepšovať kvalitu, nákladovú efektivitu a časovú dostupnosť služieb. V tejto oblasti bude vláda podporovať projekt informatizácie zdravotníctva a postupne realizovať ciele národnej eHealth stratégie.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006

KVALITA: +2
REALITA: Vláda schválila stratégiu zavádzania eHealth, ktorá počíta s reálnymi výdavkami od roku 2009.

MIERA PLNENIA: 10%

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS