Lepšia dostupnosť liekov, výrazné zníženie doplatkov na lieky a zdravotné pomôcky

SĽUB 17:

SMER v oblasti liekovej politiky bude za hlavný cieľ považovať zabezpečenie účinných, bezpečných a kvalitných liekov pre celú populáciu v objektívne potrebnom množstve a za primeranú cenu; bude presadzovať zásadu, aby na každé závažnejšie ochorenie bol aspoň jeden liek plne hradený poisťovňou a aby zoznamy liekov plne či čiastočne hradených zo zdravotného poistenia pripravovali odborníci za vylúčenia vplyvu rôznych záujmových skupín.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005

Hlavným cieľom v oblasti liekovej politiky je zabezpečenie účinných, bezpečných a kvalitných liekov pre celú populáciu v objektívne potrebnom množstve a za primeranú cenu. Vláda bude presadzovať zásadu, aby na každé závažnejšie ochorenie bol aspoň jeden liek plne hradený zo zdravotného poistenia a zasadí sa o výrazné zníženie doplatkov obyvateľstva na lieky a zdravotnícke pomôcky.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006

KVALITA: +1,5
REALITA: Vláda zachováva štedrý systém úhrady liekov z verejných zdrojov. K výraznému zníženiu doplatkov nedošlo, v roku 2007 sa ale výrazne znížil medziročný nárast doplatkov.

Medziročný nárast doplatkov pacienta na lieky

2003

2004

2005

2006

2007

17%

33%

18%

24%

7%

Zdroj: MZ SR - Lieková politika MZ SR v prospech občanov, 4.4.2008, spracované podľa údajov IMS Health, NCZI, Pharmadata s.r.o.

Od roku 2006 nedošlo k významným zmenám v počte liekov bez doplatku, resp. s rôznou výškou doplatku. Podiel liekov bez doplatku na celkovom počte kategorizovaných liekov mierne stúpol z 32% v roku 2006 na 35% v roku 2009.

Tabuľka: Počet kategorizovaných liekov podľa výšky doplatku pacienta

Kategorizácia k:

1.7.2006

1.10.2008

1.1.2009

1.4.2009

1.7.2009

Všetky lieky

4837

4575

4653

4743

4873

Lieky bez doplatku

1558

1461

1557

1640

1686

Podiel liekov bez doplatku

32%

32%

33%

35%

35%

Lieky s doplatkom do 1 EUR

n

n

820

880

906

Lieky s doplatkom od 1 EUR do 2 EUR

n

n

763

743

746

Lieky s doplatkom nad 2 EUR

n

n

1513

1480

1535

n – neznámy údaj
Zdroje:
MZ SR
Pravda 12.11.2008, Nové ceny berú lekárnikom tisíce
Webnoviny.sk 29.4.2009, Od júla opäť nová kategorizácia liekov

MZ SR dvakrát plošne znížilo ceny liekov hradených z verejných zdrojov v priemere o 6,6% k 1.4.2007, a v priemere o 7,4% od 1.7.2008. Vláda tiež znížila od 1.1.2007 DPH na lieky z 19% na 10%. Tak ako v minulosti, na každé závažnejšie ochorenie existuje naďalej viac liekov bez doplatku.

MIERA PLNENIA: 40%

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS