Prehodnotenie počtu fakultných nemocníc

SĽUB 16:

(Vláda) Prehodnotí počet fakultných nemocníc tak, aby sa týmto inštitúciám vrátila vážnosť zodpovedajúca ich významu a kvalite.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006

KVALITA: 0
REALITA: Počet fakultných nemocníc sa nezmenil.
MIERA PLNENIA: 0%

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS