Zastavenie privatizácie, resp. neprivatizácia

SĽUB 14:

My musíme zastaviť privatizáciu zdravotníctva, ktorá teraz prebieha. To znamená zastaviť transformáciu nemocníc na akciové spoločnosti.
Zdroj: Robert Fico, predseda strany SMER, Markíza, SITO, 15.6.2006

(SMER) v nemocničnej starostlivosti presadí, aby štát zostal zriaďovateľom bývalých nemocníc III. typu, špecializovaných pracovísk s celoslovenskou pôsobnosťou a vybraných odborných liečebných ústavov, pričom tieto zariadenia nebudú akciovými spoločnosťami.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005

V nemocničnej starostlivosti bude (vláda) presadzovať, aby štát zostal vlastníkom fakultných zdravotníckych zariadení, zariadení s celonárodnou pôsobnosťou a tých, ktoré plnia osobitné úlohy v mimoriadnych situáciách.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006

KVALITA: -1
Štátne vlastníctvo prináša viaceré problémy: Neefektívne hospodárenie, netransparentné pravidlá riadenia verejnoprávnych inštitúcií v porovnaní s obchodnými spoločnosťami, sledovanie krátkodobých cieľov na úkor dlhodobých, konflikt záujmov - štát lepšie skontroluje súkromníka, ako samého seba.

REALITA: Vláda ponechala štátne vlastníctvo fakultných nemocníc a iných osobitných zariadení. Privatizácia a transformácia zdravotníckych zariadení na akciové spoločnosti bola zastavená. Došlo len k menším predajom dvoch polikliník a dvoch zdravotníckych zariadení v Banskobystrickom samosprávnom kraji, k transformácii nemocníc v pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja z príspevkových organizácií na akciové spoločnosti a k dlhodobému prenájmu štyroch okresných nemocníc v Rožňave, Spišskej Novej Vsi, Michalovciach a Trebišove, o čom v novembri 2008 rozhodla väčšina poslancov koalície Smer-SD a SMK v Košickom samosprávnom kraji.

MIERA PLNENIA: 100%

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS