Kúpeľná liečba pre chudobných a deti

SĽUB 13:

Budeme poskytovať bezplatnú kúpeľnú starostlivosť v prípade bezprostredného pokračovania liečebného procesu pri deťoch do 18. rokov.
Zdroj: Volebný program HZDS, máj 2006

Vláda prijme opatrenia, ktoré umožnia absolvovať kúpeľnú liečbu tým, ktorí ju najviac potrebujú a nemôžu si ju dovoliť.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006

KVALITA: 0 (Ilúzia bezplatnosti prispieva k nárastu dlhu a zhoršovaniu kvality poskytovanej starostlivosti. Na druhej strane, sociálne slabší a chronicky chorí pacienti by mali mať výnimky z platenia spoluúčasti, a to najmä pri liečbe vážnejších ochorení.)

REALITA: Vláda schválila pri kúpeľnej liečbe zrušenie kategórie C, v ktorej si náklady na liečbu hradili pacienti (Pozn. INEKO: Väčšina diagnóz sa presunula do kategórie B). Ostáva kategória B, v ktorej si pacienti platia stravu a ubytovanie, zdravotná poisťovňa prepláca procedúry. Zároveň boli presunuté niektoré diagnózy do A skupiny, v ktorej poisťovňa prepláca všetko.
Zdroj: SME 20.9.2007, Presun diagnóz

MIERA PLNENIA: 100%

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS