Dôraz na prevenciu

SĽUB 12:

Vláda bude presadzovať orientáciu zdravotníctva na prevenciu a včasnú diagnostiku ochorení, podporí realizáciu celospoločensky najdôležitejších preventívnych programov a presadí komplexný program starostlivosti o deti a starších občanov.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006

KVALITA: +2,5
REALITA: Výdavky štátneho rozpočtu na prevenciu a ochranu zdravia klesli v porovnaní s rokom 2006 nominálne aj v pomere k HDP. Vláda zaviedla novú preventívnu prehliadku na detekciu Helicobacter pylori u devätnásť- a dvadsaťročných ľudí. Podľa eTrendu ide o neefektívne opatrenie. Zdroj: Trend 16.1.2008, Poslanci podľahli baktérii

Tabuľka: Výdavky štátneho rozpočtu (v mld. Sk)


2006

2007

2008

2009

Prevencia a ochrana zdravia

1,24
(0,076% HDP)

1,03
(0,058% HDP)

1,05
(0,053% HDP)

1,07
(0,047% HDP)

Zdroje:
Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2009
Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2008
Zákon o štátnom rozpočte na rok 2007

MIERA PLNENIA: 0%

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS