Zrušenie súčasnej podoby zúčtovania zdravotného poistného

SĽUB 10:

Vláda zruší súčasnú podobu ročného zúčtovania poistného.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006

KVALITA: +1,2
REALITA: Vláda ponechala súčasnú podobu zúčtovania zdravotného poistného. Z povinnosti podávať zúčtovanie však od roku 2008 vylúčila dôchodcov a študentov pracujúcich na dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti a brigádnické dohody. Dobrovoľne nezamestnaní, ako aj poistenci štátu (napr. študenti a dôchodcovia) musia podať zúčtovanie len v prípade, ak ich započítateľné príjmy boli vyššie ako úhrn vymeriavacích základov (t.j. v roku 2007 vyššie ako 59232 Sk). Vláda tiež zrušila povinnosť doplácať nedoplatky a vracať preplatky do 100 Sk.

MIERA PLNENIA: 5%

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS