Ochrana domácich i zahraničných investícií

SĽUB 8:

Vláda nepripustí také legislatívne zmeny zdravotníckych zákonov, ktoré by mohli viesť k poškodeniu dobrého mena SR tým, že nebude zabezpečená primeraná ochrana domácich i zahraničných investícií.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006

KVALITA: 2,5
REALITA: Vláda dáva otvorene najavo nepriateľský postoj k súkromným poisťovniam. Rezort zdravotníctva sa napríklad po roku 2006 pokúšal presadiť presun poistencov štátu zo súkromných do štátnych poisťovní a neskôr aj priamu likvidáciu a vyvlastnenie súkromných poisťovní. Oba návrhy neskôr pod tlakom názorovej opozície a hrozbou súdnych sporov stiahol. Vláda však presadila obmedzenie použitia zisku z verejného poistenia. Až do roku 2008 mohli poisťovne vytvárať a používať zisk podľa rozhodnutia akcionárov. Po zásahu vlády musia použiť zisk vytvorený v roku 2008 a neskôr len na úhrady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Prakticky to znamená zákaz zisku, čo pre majiteľov poisťovní výrazne zhoršuje návratnosť investícií. Dotýka sa to najmä súkromných akcionárov, ktorí na trh verejného poistenia vstúpili po reforme z rokov 2003 a 2004. Majitelia súkromných poisťovní Dôvera a Union preto vstúpili do arbitrážneho konania, v ktorom požadujú od štátu kompenzáciu za poškodenie investície. Najmenšia súkromná poisťovňa - Európska zdravotná poisťovňa v máji 2008 ohlásila odchod z trhu. Ako hlavný dôvod uviedla obmedzenie použitia zisku. Jej poistný kmeň prevzala štátna Spoločná zdravotná poisťovňa.

MIERA PLNENIA: 0%

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS