Obmedzenie nákladov zdravotných poisťovní znížením správneho fondu

SĽUB 7:
Zníženie správneho fondu zdravotných poisťovní

Vláda presadí, aby výška nákladov na prevádzku zdravotných poisťovní od roku 2007 bola zákonom obmedzená najviac do výšky 4% z výberu povinného zdravotného poistného.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006

KVALITA: 0
REALITA: Vláda znížila výdavky na správu najskôr na 4% a neskôr na 3,5%.
MIERA PLNENIA: 100%

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS