Návrat verejnoprávneho charakteru Všeobecnej zdravotnej poisťovni a Spoločnej zdravotnej poisťovni

SĽUB 6:
Vrátiť zdravotným poisťovniam verejnoprávny charakter

SMER - sociálna demokracia vráti verejnoprávny charakter zdravotným poisťovniam, pretože zásadne nesúhlasí s tým, aby sa verejné prostriedky od štátu a občanov určené výhradne na zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti zhromažďovali v zdravotných poisťovniach - akciových spoločnostiach orientovaných na maximálny zisk aj na úkor rozsahu a kvality zdravotnej starostlivosti.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005


Vláda vráti Všeobecnej zdravotnej poisťovni a Spoločnej zdravotnej poisťovni verejnoprávny charakter.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006

KVALITA: -2,4 (verejnoprávne poisťovne v minulosti nehospodárili efektívne a zadlžovali sa)
REALITA: Všetky zdravotné poisťovne vrátane VšZP a SZP sú naďalej akciovými spoločnosťami.
MIERA PLNENIA: 0%

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS