Vyššie platy

SĽUB 4:
Zvýšenie platov pre zdravotné sestry a lekárov do roku 2010 na 1,5-násobok, resp. 3-násobok priemernej mzdy

Ministerstvo zdravotníctva je presvedčené, že do roku 2010 je možné pri mzdovom ohodnotení lekárov a sestier priblížiť sa k 1,5 až 3-násobku priemernej mzdy, presnejšie dostať sa na ich úroveň. U lekárov spomínaný trojnásobok predstavuje cca 54.000,-Sk, pričom v decembri 2006 sa reálne priemerná mzda lekárov vo fakultných nemocniciach pohybovala nad 40.000,-Sk. U sestier spomínané 1,5-násobné zvýšenie by malo predstavovať 27.000,-Sk, pričom priemerná mzda sestry v decembri 2006 bola viac ako 20.000,-Sk.
Zdroj: Tlačová správa Ministerstva zdravotníctva, 29.1.2007
KVALITA: +1

REALITA: Platy lekárov a zdravotných sestier vo fakultných nemocniciach nestúpli na 3-násobok, resp. 1,5-násobok priemernej mzdy, ale len na 2,1-násobok, resp. 1,1-násobok v roku 2008.

Tabuľka: Priemerné mzdy lekárov a zdravotných sestier vo fakultných nemocniciach v pomere k priemernej mzde v ekonomike SR (v Sk)


2005

2006

2007

2008

Priemerná mzda v SR podľa ŠÚ SR

17274

18761

19354

21782

Lekári

31003

35047

41258

46065

Pomer k priemernej mzde

1,8

1,9

2,1

2,1

Zdravotné sestry

14937

17703

21442

24022

Pomer k priemernej mzde

0,9

0,9

1,1

1,1

Zdroj: MZ SR

Priemerná nominálna mesačná mzda v zdravotníctve rastie od roku 2006 rýchlejšie ako priemerná mzda v SR. Kým v roku 2005 tvorila priemerná mzda v zdravotníctve len 86% priemernej mzdy v SR, v roku 2008 to už bolo 102%. Priemerná mzda v zdravotníctve tak prevýšila priemernú mzdu v SR po prvý raz od roku 1992.

Tabuľka: Priemerná nominálna mesačná mzda (medziročná zmena v %)


2005

2006

2007

2008

Zdravotníctvo

14835

16524

19354

22212

SR

17274

18761

20146

21782

Pomer

86%

88%

96%

102%

Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií, Štatistický úrad SR

MIERA PLNENIA: 30%

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS