Zrušenie poplatkov v zdravotníctve

SĽUB 1:

SMER presadí okamžité zrušenie 20,- Sk a 50,- Sk poplatkov v ambulanciách a nemocniciach.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005

Vláda zruší ešte v roku 2006 niektoré poplatky nemajúce priamo súvis s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a zabezpečí pre poskytovateľov kompenzáciu.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006

KVALITA: -2,4 (posilňuje sa ilúzia „bezplatného“ zdravotníctva, čo prehlbuje rozpor v nedostatku finančných zdrojov a očakávaniami obyvateľstva)

REALITA: Poplatky za návštevu lekára a pobyt v nemocnici vláda zrušila od septembra 2006. Vláda tiež znížila poplatok za vydanie lieku z 20 SKK (0,66 EUR) na dnešných 5 SKK (0,17 EUR). Bez zmeny ponechala poplatok za návštevu pohotovosti vo výške 60 SKK (1,99 EUR), ako aj poplatok za prepravu sanitkou vo výške 2 SKK (0,07 EUR) za kilometer. Pacienti tiež platia poplatky za kúpeľnú liečbu vo výške 1,66 EUR až 7,30 EUR na deň v závislosti od diagnózy.

Tabuľka: Poplatky za služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou


Do septembra 2006

2009

Návšteva lekára

20 SKK (0,66 EUR)

0

Pobyt v nemocnici

50 SKK (1,66 EUR) / deň

0

Vydanie lieku

20 SKK (0,66 EUR)

5 SKK (0,17 EUR)

Návšteva pohotovosti

60 SKK (1,99 EUR)

60 SKK (1,99 EUR)

Preprava sanitkou

2 SKK (0,07 EUR) / km

2 SKK (0,07 EUR) / km

Kúpeľná liečba

1,66 EUR až 7,30 EUR / deň

1,66 EUR až 7,30 EUR / deň

MIERA PLNENIA: 100%

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS