Zastavenie zadlžovania nemocníc

SĽUB 18:

Väčšina nemocníc nedokáže plniť svoju úlohu a súčasne udržať chod zdravotníckeho zariadenia s vyrovnaným rozpočtom. Väčšina neustále vytvára dlh, a to nielen skrytý v podobe neobnovovania prístrojovej techniky, nemožnosti väčších opráv na budovách, či v budovách samotných, nehovoriac už o cestách v areáloch nemocníc, atď., ale aj otvorený dlh v podobe neuhradených faktúr za odobraté lieky, špeciálny zdravotný materiál či potraviny alebo teplo, vodu či ostatné energie.
Zdroj: Volebný program SNS

REALITA:

Pozri štatistiky - Vývoj dlhu v zdravotníctve v rokoch 2005 - 2007.

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS