Dôraz na prevenciu v zdravotníctve

SĽUB 17:

SMER bude orientovať zdravotníctvo na prevenciu a včasnú diagnostiku ochorení; bude preferovať ambulantné formy liečby vrátane jednodňovej chirurgie a podporovať rozvoj agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti; rozvinie celospoločensky najdôležitejšie preventívne programy zamerané na choroby srdca a ciev, nádorové choroby, program pre matku a dieťa a komplexný program starostlivosti o starých občanov; pre zdravotne postihnutých občanov vytvorí dôstojné podmienky na ich rovnocenné začlenenie do spoločnosti.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005

REALITA:

Výdavky ŠR (v mld. Sk)

2006

2007

2008

Prevencia a ochrana zdravia

1,24
(0,076% HDP)

1,03
(0,058% HDP)

1,05
(0,053% HDP)

Zdroje:
Zákon o štátnom rozpočte na rok 2008
Zákon o štátnom rozpočte na rok 2007

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS