Zvyšovanie kvality a efektivity v zdravotníctve

SĽUB 15:

Vláda zároveň podporí vytvorenie systému diferencovaného prístupu pri uzatváraní zmluvných vzťahov medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti podľa kritérií efektivity a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006

REALITA:

Poznámka INEKO: Vláda pristúpila k diferencovanému uzatváraniu zmlúv prostredníctvom Všeobecnej zdravotnej poisťovne (pozri plnenie sľubu o zrušení nemocničných lôžok). Kritériá, na základe ktorých VšZP postupuje, sú však málo konkrétne, neposudzujú efektívnosť, nie je zrejmý spôsob ich vyhodnotenia a poisťovňa nezverejnila ich vyhodnotenie pre jednotlivých poskytovateľov. Ďalším problémom je, že vláda stanovením minimálnej siete poskytovateľov dopredu rozhodla, že prežijú štátne nemocnice. Netransparentný postup a diskriminácia súkromných nemocníc tak zrejme povedú k zníženiu efektívnosti a tiež kvality poskytovanej starostlivosti.

Slovenské zdravotníctvo v rámci Európskej únie značne zaostáva v úrovni prístupu k pacientom. Vyplýva to z porovnania, ktoré dnes v Bruseli zverejnil Úrad pre ochranu pacientov Health Consumer Powerhouse. V tzv. indexe európskych pacientov, ktorý každoročne úrad zostavuje na základe kvality služieb v národných zdravotníckych systémoch, Slovensko obsadilo 23. miesto z celkového počtu 29 krajín (EÚ plus Švajčiarsko a Nórsko).
Zdroj: SME 1.10.2007, Zdravotníctvo SR zaostáva v EÚ v prístupe k pacientom

Parlamentní poslanci sa v decembri rozhodli, že k preventívnym prehliadkam hradeným zdravotnými poisťovňami pribudne ďalšie vyšetrenie. Devätnásť- a dvadsaťročných mladých ľudí budú lekári vyšetrovať, či v ich tráviacom trakte nie je baktéria Helicobacter pylori (HP)... Stovky miliónov korún ročne by mali zo zdravotných poisťovní prejsť k firmám, ktoré vyrábajú, dovážajú a analyzujú špeciálne testy... Ak zdravotníci vykročia podľa predstáv parlamentu, takmer polovica mladých ľudí by mala začať brať trojkombináciu antibiotík na zničenie HP. Podľa odhadov má totiž približne 40 percent ľudí v žalúdku baktériu HP. Ťažkosti sa objavia u piatich až desiatich percent, ktorí k lekárovi prídu sami... Dychový test odmietla do zoznamu poisťovňami plne hradených liečiv zaradiť kategorizačná komisia ministerstva zdravotníctva... Aj bez schválenia kategorizačnou komisiou sa dychový test dostal do zákona.Kategorizačná komisia je iba poradný orgán ministra zdravotníctva a ten sa názormi komisie riadiť nemusí... Ak by každý, kto môže, prišiel na prehliadky, bolo by treba zaplatiť 200 miliónov korún ročne... Suma sa v celoštátnom meradle zdá nezaujímavá. O to zaujímavejšie je vyjadrenie rezortu zdravotníctva, ktoré má problém zaradiť do siete zdravotníckych zariadení pracovisko Gama noža na cielené ožarovanie nádorov mozgu. Na Slovensku zatiaľ chýba. Ročne by zákrok pre 250 ťažko chorých pacientov stál približne 20 miliónov korún. Podľa odhadov by ho ročne využilo 400 ľudí. Tí sa zatiaľ musia liečiť v zahraničí alebo podstupovať menej šetrné neurochirurgické zákroky.
Zdroj: Trend 16.1.2008, Poslanci podľahli baktérii

Nádory na mozgu vo svete lekári bežne ožarujú pomocou gama noža. Pracovisko, ktoré to dokáže, má väčšina krajín Európy. Gama nôž umožňuje nádory a cievne malformácie mozgu ožarovať veľmi presne a znižuje riziko poškodenia mozgu. Jeho výhody oceňuje aj minister Ivan Valentovič, vznik pracoviska na Slovensku však nepodporil... „So stúpajúcim počtom poskytovateľov starostlivosti klesajú možnosti poisťovní uhrádzať výkony za poskytnutú starostlivosť jednotlivým poskytovateľom,“ píše Valentovič.
Zdroj: SME 28.12.2007, Gama nôž vraj Slovensko nepotrebuje

Tesne pred koncom minulého roka dostali slovenské, najmä fakultné nemocnice prídel peňazí na nákup zariadení. Takmer všetky obchody prebehli bez verejnej súťaže. Len veľké kontrakty, ktoré možno zhliadnuť vo vestníkoch verejného obstarávania, sa sumárne vyšplhali na štvrť miliardy korún bez DPH... Spoločný menovateľ veľkej časti predvianočných balíčkov pre nemocnice je riadne premrštená cena... Fenomén, že pri hromadných nákupoch prístrojov je spoločná cena podstatne vyššia, ako keď niekto kupuje jedno zariadenie, je takmer slovenský folklór. Nervozita rastie, lebo prístroje si nevyberajú primári podľa potrieb oddelenia a vlastných schopností, ale zariadenia „sú odporučené“ lobistami blízkymi ministerstvu zdravotníctva...
Zdroj: Trend 30.4.2007, Ako sa bačuje za Valentoviča

 
 

 
Copyright © 2024 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS