Zabezpečenie vhodných liekov za primeranú cenu

SĽUB 14:

SMER v oblasti liekovej politiky bude za hlavný cieľ považovať zabezpečenie účinných, bezpečných a kvalitných liekov pre celú populáciu v objektívne potrebnom množstve a za primeranú cenu; bude presadzovať zásadu, aby na každé závažnejšie ochorenie bol aspoň jeden liek plne hradený poisťovňou a aby zoznamy liekov plne či čiastočne hradených zo zdravotného poistenia pripravovali odborníci za vylúčenia vplyvu rôznych záujmových skupín.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005

REALITA:

Poznámka INEKO: Vláda zachováva štedrý systém úhrady liekov z verejných zdrojov. Denník Pravda však 31.5.2008 informoval, že za všetky antibiotiká na liečenie angíny alebo zápalu močových ciest si pacient musí priplácať, t.j. v lekárni nepredávajú liek s nulovým doplatkom pacienta. Health Policy Institute okrem toho v apríli 2007 zistil, že v kategorizácii liekov platnej od apríla 2007 v dvanástich skupinách z celkového počtu 115 ATC skupín liekov chýbali lieky, ktoré by boli plne hradené na základe verejného zdravotného poistenia. Po zverejnení tohto zistenia ministerstvo kategorizáciu upravilo, podľa HPI v nej však stále ostali tri skupiny bez liekov s nulovým doplatkom pacienta, hoci v daných prípadoch išlo o lieky s minimálnymi doplatkami.

Pacient pri angíne či zápale močových ciest nenájde v lekárni liek zadarmo.Za všetky antibiotiká si musí priplatiť, hoci zákon zaručuje v každej skupine liekov aspoň jeden s nulovým doplatkom. Rezort zdravotníctva pri každej zmene cien liekov na predpis prízvukuje, že takmer polovica je s doplatkom od 0 do 20 korún. Lekárnici však tvrdia, že lieky s nulovým alebo minimálnym doplatkom sú síce registrované, pacient sa k nim však niekedy ťažko dostane.
Zdroj: Pravda 31.5.2008, Lacné lieky na angínu pacient nekúpi

Ministerstvo zdravotníctva vydáva každý štvrťrok zoznam liekov a liečiv hradených úplne alebo čiastočne zo zdravotného poistenia. V prílohe zákona sa nachádza 115 skupín liečiv, v ktorých musí byť aspoň jeden liek plne hradený zo zdravotného poistenia. Podľa údajov Health Policy Institute na Slovensku je dostupných 110 týchto skupín. V dvanástich skupinách však v aprílovej kategórizácii chýbajú lieky, ktoré by boli plne hradené.
Zdroj: SME, 15.5.2007, Chýbajú bezplatné lieky

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS