Limitovaná solidarita v zdravotníctve

SĽUB 12:

V systéme zdravotného poistenia zmeniť princíp totálnej solidarity na princíp limitovanej solidarity. Potreba odstúpenia od totálnej solidarity a prechodu na limitovanú solidaritu je daná zneužívaním časti obyvateľstva buď úmyselným sebapoškodzovaním, alebo nerešpektovaním liečby. Súčasná liečba drogovo závislých ľudí sa pohybuje vo výške od 30000 do 100000 Sk na 1 pacienta, pričom opakovaná liečba stojí podstatne viac a pohybuje sa v šesťmiestnych číslach. Pretrvávanie tohto stavu u nás diskriminuje ľudí pravidelne celý život prispievajúcich do systému zdravotného poistenia. O túto čiastku sú ukrátení pacienti. Pričom, bohužiaľ, neexistuje ani náznak zmeny prenosu tohto finančného bremena na tých, čo to spôsobili, vrátane dílerov drog.
Zdroj: Volebný program SNS

REALITA:

Poznámka INEKO: Solidarita nebola limitovaná.

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS